GZ-Wijzer brengt eigen kracht een stap verder

14 december 2023
GZ-Wijzer brengt eigen kracht een stap verder
eHealth
Premium

Iedereen kent ze: uitdagingen op het levenspad. Maar niet iedereen heeft professionele hulp nodig om hiermee om te gaan. GZ-Wijzer is een tool die mensen helpt om vanuit eigen kracht zelf om te gaan met deze uitdagingen. Alleen als professionele ondersteuning nodig is, wijst GZ-Wijzer mensen verder daarnaartoe.

Wat is GZ-Wijzer? Het is een digitale tool die mensen ondersteunt in het helder krijgen van hun uitdaging op het levenspad. Het is een digitale vragenlijst die iemand invult, waaruit naar voren komt waar deze persoon aan wil werken. 

GZ-Wijzer stimuleert zo mensen zelf regie te nemen over hun eigen gezondheid en die waar nodig ook zelf te verbeteren, bijvoorbeeld met ondersteuningsoplossingen die GZ-Plein aanbiedt (zie kader ‘Wat is er te vinden op GZ-Plein’).

Context GZ-Wijzer

GZ-Wijzer is een tool voor mensen die voor een uitdaging in het leven staan. Het helpt mensen om de eigen regie te nemen en zelfstandig aan de slag te gaan. Werkt zelfregie niet? Dan krijgt iemand het advies contact op te nemen met een professional. Deze professional gaat in gesprek met deze persoon en maakt tijdens dit gesprek gebruik van GZ-Kompas: een digitale tool die de hulpvraag verheldert en matcht met passende ondersteuning over de verschillende zorgdomeinen. 

Zo krijgt iemand de best passende zorg en ondersteuning. Is een vraagstuk nog complexer? Dan bekijken medewerkers van GZ-Schakel of een verdiepend gesprek nodig is. Alle onderweg verzamelde informatie wordt meegestuurd naar de volgende 'schakel', zodat iemand niet steeds het verhaal opnieuw hoeft te vertellen.

GZ-Schakel

GZ-Wijzer en GZ-Kompas zijn allebei tools die onderdeel uitmaken van GZ-Schakel: een centraal aanmeld- en consultatiepunt voor verwijzers, cliënten en professionals, een nieuwe dienst van GZ-Punt. GZ-Schakel heeft de ambitie om mensen die ondersteuning en/of behandeling nodig hebben, snel en passend naar de juiste plek in het landschap van sociaal domein en geestelijke gezondheidszorg te begeleiden - het zogenaamde ‘ecosysteem’. 

Wil je meer weten over GZ-Wijzer, GZ-Kompas of GZ-Schakel? Neem dan contact op met Hanneke Kolthof: hannekekolthof@gz-punt.nl. 

Onterechte instroom

Jolande Tijhuis, voorzitter van de raad van bestuur van VIGO, zegt over GZ-Wijzer: “Door de inzet van GZ-Wijzer stimuleren we mensen regie te nemen over hun eigen gezondheid en die waar nodig ook zelf te verbeteren met aangeboden zelfhulp. Dit kan een onterechte instroom naar de ggz voorkomen en heeft zo impact op de druk in de zorg, waardoor de zorg ook in de toekomst beschikbaar blijft. GZ-Wijzer sluit naadloos aan op onze missie om eigen kracht verder te brengen. Het is daarom dan ook vanzelfsprekend dat we ons verbinden aan de ontwikkeling van het nieuwe ecosysteem GZ-Schakel.” 

Hanneke Kolthof, directeur GZ-Punt, voegt hieraan toe: “We streven met GZ-Wijzer naar een oplossing waarbij mensen zelf digitaal kunnen onderzoeken wat zij nodig hebben, zodat ze een passend antwoord krijgen. We werken vanuit Positieve Gezondheid en onze blik is breed. Waarbij onze insteek altijd is: het bevorderen van mentale gezondheid en het volop benutten van eigen mogelijkheden, zoals de inzet van digitale zelfzorg.”

“En,” vervolgt Kolthof: “als zelfzorg niet toereikend is, wordt professionele zorg adequaat en snel geregeld. Het kan zelfs zo zijn dat inzichten die we halen uit data ervoor zorgen dat je helemaal niet in de ggz terecht komt, maar uitkomt bij een zelfhulpmodule of bij de sociale basis of bij een POH die je kan helpen.” 

Wat is er te vinden op GZ-Plein?

GZ-Plein is een digitaal platform waar iemand terecht kan om mentale vragen aan te pakken vanuit het gedachtengoed van Positieve Gezondheid. Dit betekent dat GZ-Plein ervan uitgaat dat gezondheid meer is dan alleen lichamelijk vrij zijn van ziekten of je lichamelijk fit voelen. 

Of het nu gaat om fysieke, emotionele, mentale, sociale of zingevingsvragen: op GZ-Plein werken mensen aan dat wat voor hen belangrijk is. GZ-Plein baseert zich daarbij op de zes thema’s van Positieve Gezondheid, met eigen regie als belangrijkste pijler:

  • Lichaamsfuncties – Ik voel me gezond en fit.
  • Mentaal welbevinden – Ik voel me vrolijk.
  • Zingeving – Ik heb vertrouwen in mijn eigen toekomst.
  • Kwaliteit van leven – Ik geniet van mijn leven.
  • Meedoen – Ik heb goed contact met andere mensen.
  • Dagelijks leven – Ik kan goed voor mezelf zorgen.

Het aanbod op GZ-Plein is steeds in ontwikkeling en is divers. Men vindt er blogs, ervaringsverhalen, tips en adviezen om te lezen, podcasts om te luisteren en online trainingen om te volgen. GZ-Plein kijkt en leert bij alles wat zij ontwikkelt en aanbiedt naar data die gaandeweg wordt verzameld, zodat GZ-Plein op termijn mensen datagestuurd verder kan ondersteunen. Alle informatie op GZ-Plein is gratis toegankelijk voor iedereen.

Door innovation partner

Auteur

Jolande Tijhuis
Voorzitter Raad van Bestuur - VIGO
Gastauteur