AI inzetten als beslishulp bij behandeling reuma

28 augustus 2023
AI
Onderzoek
Nieuws

Het UMC Utrecht heeft een Europese subsidie van zes miljoen euro veiliggesteld voor het onderzoek genaamd STRATA-FIT. Dit initiatief heeft als doel kunstmatige intelligentie in te zetten als beslishulp bij de behandeling van patiënten met moeilijk behandelbare reumatoïde artritis (RA). De STRATA-FIT studie, die ondersteund wordt door de Europese Commissie, streeft ernaar wiskundige modellen te ontwikkelen die de eigenschappen van individuele patiënten met moeilijk te behandelen reuma beter kunnen identificeren.

De inzet van AI vergroot de kans op de keuze voor de juiste gepersonaliseerde behandeling bij reuma. Reumatoïde artritis, een ontstekingsziekte die de gewrichten aantast, kan bij sommige patiënten uiterst lastig te behandelen zijn. Er blijft dan bijvoorbeeld, ondanks de beschikbare moderne antireumamiddelen, sprake van vervelende, aanhoudende klachten. Dit kan niet alleen ernstige medische gevolgen hebben, zoals blijvende gewrichtsschade, maar ook aanzienlijke zorgkosten met zich meebrengen. Het is kortom belangrijk om effectieve behandelmethoden voor deze groep patiënten te ontwikkelen.

AI helpt bij zorgtransformatie

De inzet van kunstmatige intelligentie in de gezondheidszorg transformeert steeds vaker de manier waarop medische beslissingen worden genomen. AI heeft al bewezen enorme hoeveelheden medische gegevens snel en nauwkeurig te kunnen analyseren, hetgeen resulteert in verbeterde diagnostiek. Het gaat zelfs zo ver dat AI in sommige gevallen beter is in het opsporen van aandoeningen op radiologische beelden dan menselijke specialisten.

Naast diagnostische toepassingen wordt AI steeds vaker ingezet om administratieve processen te stroomlijnen, patiëntlogistiek te optimaliseren en zelfs om constante ondersteuning en monitoring te bieden via slimme chatbots. Ook wordt AI, zoals nu bij dit STRATA-FIT onderzoek omtrent reuma, steeds vaker ingezet om te helpen om de juiste behandeling te kiezen.

Complexe reuma

De potentie van AI om bij te dragen aan betere behandelkeuzes voor complexe aandoeningen zoals moeilijk te behandelen reuma wordt hoe dan ook steeds groter. De STRATA-FIT studie streeft naar de ontwikkeling van geavanceerde wiskundige modellen die in staat zijn de eigenschappen van patiënten met moeilijk te behandelen reuma nauwkeuriger te herkennen. Door gebruik te maken van uitgebreide patiëntgegevens en biomarkers voor RA, trachten de onderzoekers specifieke patiëntengroepen te identificeren en te classificeren.

Vervolgens wordt een beslismodel ontwikkeld met behulp van kunstmatige intelligentie, waarmee de werkzaamheid van gepersonaliseerde behandelingen kan worden geëvalueerd. Bovendien wordt een wiskundig model ontwikkeld om het risico op het ontwikkelen van moeilijk te behandelen RA te voorspellen bij patiënten met een recente diagnose. Dit heeft potentieel om niet alleen de behandeling van bestaande gevallen te verbeteren, maar ook om de progressie van de ziekte te voorkomen.

Datawetenschap

Leidend in dit ambitieuze project is reumatoloog prof. dr. Jaap van Laar, bijgestaan door methodoloog dr. Paco Welsing. Hun team van experts op het gebied van reumatologie, klinische immunologie, datawetenschap en computationele modellering werken samen binnen het STRATA-FIT consortium. Het doel is het realiseren van een betere behandeling voor patiënten met moeilijk te behandelen reuma hun kwaliteit van leven verhogen en tegelijkertijd de zorgkosten verminderen. Het zes jaar durende project, gesteund door een totaalbudget van 6,1 miljoen euro, bouwt voort op eerdere studies en brengt een multidisciplinair team samen om deze uitdaging aan te gaan.