Allereerste geneeskundefaculteit beschikt over digitale snijtafel

8 mei 2023
digitalesnijtafel
Digitalisering
Nieuws

Als eerste geneeskundefaculteit heeft de VU in Amsterdam de beschikking over een digitale snijtafel. Met dit geavanceerde apparaat kan op instructieve wijze onderwijs worden gegeven over anatomie. De digitale snijtafel met de chique naam ‘Anatomage’, is een geavanceerd apparaat waarmee je een gescand menselijk lichaam in 3D kunt bekijken. Zo krijgen studenten zicht op organen, spieren en krijgen ze ook beelden van dwarsdoorsnedes van organen.

De VU, die verbonden is aan Amsterdam UMC, bijt met deze digitale snijtafel als eerste gezondheidsfaculteit de spits af. Een primeur voor Nederland is het echter niet want op de SOMT University of Physiotherapy wordt deze oefentafel al langer met succes gebruikt, onder meer om fysiotherapeuten te trainen op het gebied van anatomie.

Anatomielessen in 3D

De Amsterdamse faculteit heeft twee Anatomages gekocht: één voor de afdeling anatomie in de Medische Faculteit en een voor Springlab (KTC, locatie VUmc). Een digitale snijtafel kan, behalve voor anatomielessen, ook worden ingezet voor studenten die extra willen oefenen buiten de reguliere colleges om. Een digitale snijtafel is gekoppeld aan een klinische bibliotheek met een verzameling van meer dan 1000 MRI- en CT-scans van mensen met verschillende aandoeningen. De virtuele trainingstool is een uitstekend hulpmiddel voor onderwijs in anatomie en fysiologie, want met behulp van 3D-visualisatie kan de anatomie van het menselijk lichaam zeer gedetailleerd worden weergegeven.

Virtueel leren met digitale snijtafel

Op een virtuele wijzen leren is een fenomeen dat snel oprukt in de medische wereld. Het gaat hier om een nieuwe en bijzonder effectieve wijze van leren. Steeds vaker worden 3D-simulaties ingezet voor verschillende soorten trainingen. Een recent innovatief voorbeeld vinden we in Zuyderland waar een test is om levensbedreigende en ingewikkelde patiëntcasussen te trainen door de inzet van mixed reality. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een speciale hololens. Een ander voorbeeld vinden we bij ACTA, het academisch centrum tandheelkunde Amsterdam, dat buitenlandse tandartsen high tech VR-trainingen aanbiedt. En nu kunnen studenten aan de VU dus in 3D oefenen op de anatomie van het menselijk lichaam dankzij de digitale snijtafel.

Echt lichaam ingescand

Aäron Spapens vertelt in een video op de website van Amsterdam UMC hoe de digitale snijtafel in de praktijk werkt. “In de tafel wordt een écht menselijk lichaam met een zeer hoge resolutie 'ingescand'. Met de snijtafel kun je onder meer de werking van een complex orgaan als het hart zeer goed in beeld brengen. Een ander voordeel is dat je allerlei pathologieën, die bijvoorbeeld in preparaten niet goed zichtbaar zijn, toch snel naar de student kunt brengen. Studenten kunnen op de snijtafel echt interactief bezig zijn, snijden, oefenen en informatie ophalen. En ze kunnen dat zo vaak doen als ze willen, want een digitaal lichaam kun je onbeperkt blijven hergebruiken.”