Bulgarije wil gezondheidsfraude bestrijden met mobiele applicatie

21 maart 2024
QR
Overheid
Nieuws

De Bulgaarse gezondheidsautoriteiten en het Ministerie van Gezondheid bereiden maatregelen voor die burgers snelle toegang bieden tot hun elektronische gezondheidsgegevens. Dit zou dan moeten gebeuren via de introductie van een speciale QR-code die mensen op hun smartphone kunnen scannen. Het bijzondere digitaliseringsinitiatief is in eerste instantie bedoeld om de wijdverbreide corruptie en misbruik van het gezondheidszorgbudget in Bulgarije aan te pakken. In het beoogde Bulgaarse systeem voor toegang tot elektronische gezondheidsdossiers, koppelen burgers hun smartphone of tablet aan hun gezondheidsdossier door een QR-code te scannen die door de gezondheidsautoriteiten wordt verstrekt. Na deze koppeling gebruiken ze de zogeheten e-Health app op hun apparaat.

Het inzetten van de app met bijbehorende QR-code biedt een moderne oplossing, die burgers in staat stelt actiever deel te nemen aan hun gezondheidszorgbeheer. Patiënten krijgen via die code en via de bijbehorende app direct toegang tot hun elektronische gezondheidsdossiers. Op die manier kunnen patiënten eigenhandig onregelmatigheden of fraude zoals niet-verleende diensten, valse claims voor dure behandelingen of medicijnen en eventuele identiteitsfraude snel opmerken en melden. Door de gezondheidsgegevens exclusief toegankelijk te maken voor de juiste personen, wordt de kans op misbruik van het systeem door zorgverleners en individuen aanzienlijk verkleind.

Scannen QR-code op smartphone

De reden voor het voorstel van het voorstel is de wijdverbreide fraude en het misbruik van het gezondheidszorgbudget in Bulgarije. Met de invoering van een mobiele applicatie, genaamd e-Health, die dus toegankelijk wordt via het scannen van een QR-code, hopen de autoriteiten dat elke burger met een smartphone eenvoudig toegang kan krijgen tot hun gezondheidsgegevens. Dit zou burgers in staat stellen om realtime inzicht te krijgen waardoor ze meer zicht hebben op onregelmatigheden.

Weerstand BMU

Het is nog onduidelijk of de voorgestelde aanpak in Bulgarije uiteindelijk wordt doorgevoerd. Er is met name weerstand van de Bulgaarse Medische Unie (BMU), die bezorgd is over de privacy en de extra werkdruk voor huisartsen die de inzet van deze QR-code en bijbehorende app gaat opleveren. Zeker is dat dit, toch wel  bijzondere Bulgaarse initiatief, enige overeenkomsten heeft met de Nederlandse situatie. Ook hier is een brede digitaliseringstrend in de gezondheidszorg, zoals onder meer de ontwikkeling van een Persoonlijk Gezondheidsomgeving (PGO) waarmee patiënten ook meer controle over hun gezondheidsinformatie krijgen. In Nederland is de motivatie om te digitaliseren echter níet zozeer het bestrijden van fraude, maar ligt de nadruk vooral op het realiseren van passende zorg, het verhogen van de efficiëntie en het verlagen van de druk op de zorg.