Code digitale zorg nog niet gekraakt door farmaceutische industrie

do 6 juni 2024 - 13:55
Digitalisering
Nieuws

In dit interview duiken we diep in de huidige staat en toekomstige vooruitzichten van digitale gezondheid binnen de farmaceutische industrie. We spreken met Dr. Leslie Anne Fendt, de Global Program Lead voor Remote Vision Monitoring (Digital Health) bij Roche. Dr. Fendt deelt haar deskundige inzichten over hoe digitale gezondheid het landschap verandert, de voorzichtige maar evoluerende houding van big pharma en wat dit betekent voor de toekomst van de gezondheidszorg.

Wat is uw eerste gedachte als u 'digitale gezondheid' hoort?

Als ik denk aan digitale gezondheid, zou ik niet zeggen dat ik de term te veel wil beperken en bedoel ik het meestal in de breedst mogelijke zin. Gewoon, als het benutten van digitale technologie om uitdagingen in de gezondheidszorg op te lossen, wat voor mij heel cruciaal ook preventie omvat.

Ik denk eraan in termen van producten, maar ook data- en technologie-infrastructuur, en zorgkanalen en automatisering. Het gaat om het veranderen van de manier waarop geneeskunde wordt beoefend en geleverd. Maar ook het bewegen richting preventie en effectievere, data gestuurde en op waarde gebaseerde gezondheidszorg.

Een recent rapport van het Future Today Institute stelt dat 'farmaceutische en biotechnologische bedrijven voor een paradigmaverschuiving staan. Nu consumenten de controle hebben over hun persoonlijke gegevens, moeten deze instellingen mogelijk prikkels gebruiken om toegang te krijgen tot de gegevens die ze nodig hebben voor hun werk. Bent u het eens met deze visie?

Om het potentieel van gepersonaliseerde gezondheidszorg te realiseren, hebben zowel wij als de farmaceutische bedrijven hoogwaardige gegevens nodig, omdat dat simpelweg de basis is van alle kennis. Ik ben het er helemaal mee eens dat wanneer gegevens te koop zijn, het eerlijk is dat de mensen van wie de gegevens zijn, er ook iets over te zeggen hebben. Afhankelijk van de waarde van de gegevens van een individu, bijvoorbeeld bij zeldzame ziekten, zijn er waarschijnlijk scenario's waarin patiënten die toegang verlenen tot hun gegevens, een vergoeding ontvangen.

Het kost echter veel moeite en grote hoeveelheden hoogwaardige gegevens om er iets nuttigs van te maken, en het is niet altijd de moeite waard. Ook in de gezondheidszorg en met name voor gereguleerde digitale gezondheidsproducten zijn de wetten op het gebied van gegevensbescherming erg streng, en dat is niet voor niets. Dus is het eigenlijk erg lastig om dergelijke gegevens te verzamelen. Vergelijk dit met consumententechnologie, waar er vrijwel geen grenzen zijn aan welke gegevens bedrijven uit hun gebruikers halen en waar het kapitaliseren van gebruikersgegevens vaak het primaire businessmodel is.

Big Pharma is erg voorzichtig met het implementeren van digitale oplossingen. Je zou de indruk kunnen krijgen dat ze die met terughoudendheid benaderen. Is dat waar?

Er zitten zoveel lagen in deze uitstekende vraag. Ik denk dat de observatie afkomstig is van Big Pharma, die misschien in het begin heel brutaal en misschien wat naïef in het diepe sprongen, en zich realiseerden dat dit veld bijzonder complex is. Ik heb het gevoel dat geen enkele farmaceut de code voor het op de best mogelijke manier benutten en operationeel maken van digitale gezondheidszorg nog helemaal heeft gekraakt, maar dat betekent niet dat er geen vooruitgang is.

Ik zie ons allemaal snel slimmer en effectiever worden op het gebied van hoe en wat voor soort digitale gezondheidszorg we implementeren, en ook betere beslissingen nemen als antwoord op de aloude vraag over (zelf) ontwikkelen, een partnerschap aangaan of externe oplossingen aanschaffen.

Een belangrijke verschuiving was dat we stopten met alleen maar nadenken over wat technologie kon doen en meer gingen nadenken over waar waarde kan worden gecreëerd en vastgelegd. Dat bracht veel focus in onze inspanningen, wat betekent dat we minder dingen gaan doen, maar op een meer bewuste manier en met meer kracht, wat voor mij essentieel is voor succes.

Hoe benadert Roche digitale gezondheidsoplossingen?

Roche heeft een sterke toewijding aan digitalisering en data in veel verschillende facetten. Het bedrijf maakt actief gebruik van digitale gezondheid om zijn kernactiviteiten in de hele waardeketen, van R&D tot post-marketing, mogelijk te maken en te ondersteunen, maar bouwt ook digitale gezondheidsproducten om op de markt te zetten als op zichzelf staande producten.

U schreef onlangs dat 'digitale gezondheidsalomtegenwoordigheid niet gemakkelijk, goedkoop en snel zal komen.' Waarom?

Een van mijn observaties was dat big pharma verwachtte dat digitale gezondheid iets zou zijn waar ze een groep mensen achter konden zetten en dat relatief snel en soepel kon worden opgelost en benut, en belangrijker nog, zonder de kernactiviteiten te beïnvloeden of te verstoren. Toen dat niet leidde tot de verwachte resultaten, denk ik dat er soms teleurstelling was over het concept zelf. Ik zou echter willen stellen dat er vooraf niet genoeg verwachtingen waren geschapen.

Om succesvol te zijn met data en digitalisering en er als bedrijf van te profiteren, moet de hele onderneming transformeren. Het allerbelangrijkste is dat de kernactiviteiten zelf worden aangestuurd en gepaard gaan met een enorm veranderingsmanagement- en herscholingsinspanning. Er is geen gemakkelijke manier om een onderneming digitaal te transformeren; de enige uitweg is volhouden en doordrukken.

Hetzelfde geldt voor de gezondheidszorg zelf. Als we naar buiten kijken, zien we dat digitale gezondheidszorg waardegedreven gezondheidszorg mogelijk kan maken, maar digitale gezondheidszorg vereist ook waardegedreven gezondheidszorg om te floreren. Als we ons kapotte systeem niet veranderen, samen met de misplaatste prikkels, zullen mensen en instellingen hun gedrag en processen niet veranderen, en blijft de acceptatie van digitale gezondheidszorg laag.

Niemand denkt dat onze zorgsystemen goed werken, maar iedereen die eraan deelneemt, heeft een manier gevonden om het voor hen te laten werken. Digitale gezondheidszorg promoot en vertrouwt op veranderende prikkels voor het grotere goed, wat een grote impact kan hebben op bestaande bedrijfsmodellen. Ten goede of ten kwade, prikkels sturen gedrag, dus om de alomtegenwoordigheid van digitale gezondheidszorg te stimuleren, moet iedereen een duidelijk 'waarom' hebben om te veranderen. Wat dit extra moeilijk maakt, is dat prikkels sterk verschillen per regio, specialisme en instelling, en er zijn gewoon zoveel verschillende belanghebbenden om op één lijn te brengen en rekening mee te houden.

Een van de doelen van de transformatie van digitale gezondheidszorg is om te verschuiven van een op behandeling gericht naar een op preventie gericht systeem. Wat betekent dit voor big pharma?

Dat is een van de moeilijkste noten om te kraken voor big pharma: begrijpen hoever ze willen gaan in preventie. Ik zie big pharma nog geen grote rol spelen of nastreven in preventie, op zichzelf of met digitale gezondheid. De meeste focus ligt volgens mij op het beter begrijpen, behandelen en beheren van ziekten, en dat is waar farmacie op korte termijn de grootste waarde kan toevoegen.

Voor de meeste grote farmaceutische bedrijven bevinden die verschuiving en de potentiële impact zich nog in de categorie 'afwachten' - misschien met uitzondering van GLP-1-fabrikanten die obesitas gerelateerde ziekten willen voorkomen door middel van farmaceutisch beheer van (over)gewicht.

Hoe herstructureren farmaceutische bedrijven hun strategie nu de digitalisering van de gezondheidszorg is versneld?

Op het hoogste niveau hebben alle farmaceutische bedrijven begrepen dat het succesvol implementeren van data en digitaal in hun bedrijfsmodel missiekritiek is geworden. We zien dat er verschillende focuspunten worden gelegd op het stimuleren van R&D-productiviteit en -effectiviteit versus klantbetrokkenheid en differentiatie versus op zichzelf staande producten, evenals verschillende benaderingen in partnerschap versus internaliserende inspanningen. Toch lijkt digitaal een kernaspect te zijn van bijna elk groot farmaceutisch bedrijf.

Roche heeft onder andere verschillende mobiele apps in zijn portfolio voor diabetespatiënten. Welke toekomst ziet u voor dit soort oplossingen?

Als liefhebber van digitale gezondheid, ook al werk ik zelf niet in deze sector, kijk ik vaak naar diabetes en cardiometabolisme voor inspiratie over wat mogelijk is, omdat digitale gezondheid vaste prik is geworden. Diabetes is bijvoorbeeld een chronische ziekte met een zeer hoge en complexe zelfmanagementlast en als zodanig een ideaal gebruiksscenario voor digitale gezondheid. Daarom zien we een grote acceptatie in deze sector en blijft dit gebied een baken voor hoe de toekomst eruit zal zien.

Denkt u dat zogenaamde digitale therapieën onderworpen moeten worden aan dezelfde strenge regelgeving met betrekking tot bijvoorbeeld klinische proeven en de veiligheid van gebruik als geneesmiddelen?

Risicostratificatie is essentieel en moet de regelgeving en bewijslast bepalen. Natuurlijk bestaat het gevaar dat schadelijke oplossingen op de markt komen, wat koste wat kost moet worden voorkomen. Toch is er ook bezorgdheid over het zo hoog maken van de bewijslast dat het voor bedrijven onbetaalbaar wordt om nieuwe innovaties te ontwikkelen en tegelijkertijd overweldigend voor de regelgevende instanties om ze te beoordelen.

Dit zou ons – in het beste geval – van innovatieve oplossingen kunnen beroven en – in het slechtste geval – het aantal oplossingen op de markt kunnen laten groeien dat technisch gezien in de gereguleerde ruimte valt, maar momenteel op een niet-gereguleerde manier werkt.

Analoog aan farmaceutische producten en fysieke medische apparaten, zouden digitale gezondheidsoplossingen veiligheid en effectiviteit moeten aantonen. Dit moet echter worden geleid door hun risiconiveau en, wat belangrijk is, ook moeten worden erkend door hogere vergoedingen.

De FDA heeft onlangs de AFib-geschiedenis van Apple Watch goedgekeurd voor gebruik in klinische studies. Wacht de farmacie op de mogelijkheid om digitale biomarkers toe te passen?

Niet wachten, doen!

Dat is zeker een gebied waar Big Pharma in geïnteresseerd is, nauwlettend in de gaten houdt en actief mee experimenteert. Ik zou zelfs zo ver willen gaan om te zeggen dat er voor de meeste nieuwe proeven ten minste de overweging een debat gevoerd wordt om digitale metingen op te nemen. Het zal niet overal zinvol zijn en hangt af van de beschikbaarheid, het klinische bewijs en de nauwkeurigheid van bestaande digitale biomarkers. Dit is een superhot topic.

Wat wordt er momenteel het vaakst besproken - met betrekking tot geavanceerde technologie - in Basel, de bakermat van de farmaceutische industrie?

Oh, ik kan dit hier niet volledig recht doen. Basel is niet alleen een broeinest geworden van farmacie, maar ook van biotechnologie, gezondheidstechnologie, digitale gezondheid en meer. Natuurlijk richten de grote farmaceutische bedrijven in Basel zich sterk op het integreren van data en digitaal overal in hun waardeketen, op zoek naar effectievere R&D, betere klantbetrokkenheid en -educatie en het aanbieden van uitgebreide gezondheidsoplossingen.

Ook aan de kant van startups zien we veel activiteit. Zo fungeert de Day One Digital Health Accelerator als een lanceerplatform voor digitale gezondheidsondernemingen, die alles omvatten van digitale neurorevalidatie tot het ondersteunen van ouderen bij het innemen van hun medicatie.

En op de middellange termijn wordt kwantum computing de volgende grens, geleid door Quantum Basel, Zwitserlands eerste commercieel levensvatbare kwantum hub. Vooruitgang in kwantum computing zal exponentiële groei in rekencapaciteit en het vermogen om AI naar de stratosfeer te tillen en use cases mogelijk te maken waar we vandaag de dag alleen maar van kunnen dromen, mogelijk maken. Deze relatief kleine stad heeft dus een grote impact als het gaat om de toekomst van de gezondheidszorg!