Datagedreven samenwerking verlaagt aantal opnames bij hartfalen

24 juli 2023
hartfalen
Tweedelijn
Nieuws

Amphia en Erasmus MC streven samen naar minder opnames bij hartfalen door datagedreven te werken. Stap één van dit project is het vastleggen van alle data in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Dat gebeurt al jaren, maar het wordt nog niet op zo’n manier gedaan dat die gegevens ook eenvoudig te gebruiken zijn. Amphia en het Erasmus MC maken een uniforme registratie in de systemen mogelijk. Die datagestuurde werkwijze wordt mogelijk dankzij een speciaal zorgpadformulier, dat samen met alle cardiologen in Nederland is vastgesteld.

Het aantal mensen met hartfalen zal de komende jaren fors groeien, van 130.000 nu tot 195.000 hartfalenpatiënten in 2025. Een toenemende vraag naar zorg en een krapte op de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel vereisen een zeer doelmatige inzet van de zorg. Amphia en Erasmus MC beseffen dat ze alleen door zeer efficiënt te werken alle hartfalenpatiënten in de toekomst kunnen behandelen. Om de zorg zo precies mogelijk op maat te kunnen leveren, is het echter nodig dat betrokken zorgverleners tijdig en compleet over dezelfde gegevens van de patiënt beschikken.

Het grote voordeel van de beschikbaarheid van uniforme data bij hartfalen zit bijvoorbeeld in de toename van kwaliteit van leven, minder kans op ziekenhuis(her)opname, kortere ziekenhuisopname, minder complicaties, een langer leven en een gestroomlijnder proces op de polikliniek. De komende jaren zal de zorgvraag van patiënten met hartfalen volgens cardiologen sterk toenemen. Het is daarom steeds belangrijker dat er op een (uniforme) datagedreven wijze gewerkt kan worden.

Hartfalen & innovaties

Rond de behandeling en diagnostiek van hartfalen gebeurt de afgelopen jaren ongelooflijk veel. Zo zet het HagaZiekenhuis  samen met Fitbit en de Google Cloud een grote nieuwe stap op weg naar het laagdrempelig verzamelen en analyseren van grote hoeveelheden gezondheidsdata om hartfalen te identificeren zelfs voordat de eerste symptomen zich uiten.

Ook thuismonitoring van mensen, die al hartfalen hebben, wordt steeds beter mogelijk. Patiënten met chronisch hartfalen bij het HagaZiekenhuis hoeven dankzij een sensor in hun longslagader bijvoorbeeld aanzienlijk minder vaak naar het ziekenhuis te komen. Het aantal opnames kan dankzij deze innovatieve wijze van thuismonitoring zelfs vrijwel worden gehalveerd. Ondanks al die positieve ontwikkelingen is er echter nog steeds geen uniforme datagedreven manier van werken, die ook zeer belangrijk is voor het behandelen van hartfalen op maat. Amphia en Erasmus MC werken daar nu dus samen wél hard aan.  

Unieke datagedreven samenwerking  

Natuurlijk zijn er al heel veel data over patiënten met hartfalen beschikbaar, maar die zijn nog wel eens verschillend en niet altijd samen op het juiste moment op de juiste plek beschikbaar. Tevens is het van belang dat iedere zorgverlener uniforme data heeft. Regelmatig inzicht in de exacte status van de behandeling, bloeddruk en leefstijlgegevens zijn voorbeelden van factoren die van invloed zijn om goed te bepalen welke zorg ingezet moet worden. Het vastleggen en delen van deze gegevens met de zorgverleners, binnen en buiten het ziekenhuis, helpt zorgprofessionals bij het precies op tijd bepalen van de behandeling van hartfalenpatiënten. Amphia en Erasmus MC onderzoeken samen wat de best werkbare vastleggingsmethode voor deze data is.

Cardioloog Jeroen Schaap van Amphia vertelt op de website van het ziekenhuis: “Uniforme data helpt ons om de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Hartfalenpatiënten die stabiel zijn, zou­den we met behulp van data niet onnodig naar het ziekenhuis kunnen laten komen. Hierdoor is er meer tijd beschikbaar voor patiënten die niet stabiel zijn en er baat bij hebben om vaker naar het ziekenhuis te komen. Het inzicht kan ook gebruikt worden om patiënten eerder door te verwijzen naar het academisch centrum of terug naar de eerste lijn.’

Registratie met zorgpadformulier

Om daadwerkelijk over uniforme data te kunnen beschikken, is er een speciaal zorgpadformulier voor hartfalen ontwikkeld dat met alle cardiologen in Nederland is vastgesteld. Met dit formulier zijn de gegevens over de behandeling van patiënten met hartfalen overal op dezelfde manier opgeslagen en kunnen deze ook veel makkelijker gedeeld worden. Wanneer die uniforme registratie voor patiënten met hartfalen goed is ingericht, kan die manier van werken effectief worden uitgebreid. Uiteindelijk kan dit leiden tot een betere behandeling van hartfalen op maat.

Het is uniek dat deze twee ziekenhuizen op deze manier datagedreven samenwerken én mogelijkheden creëren voor verdere opschaling van dit project naar andere ziekenhuizen of vakgebieden. “Datagedreven werken kan uiteindelijk veel méér specialismen helpen om zinnige zorg te bieden die meerwaarde heeft voor de patiënt”, legt cardioloog Oliver Manintveld van Erasmus MC uit.