Digitale spoedverwijzing in West Brabant nu ook live

22 november 2023
Spoed medisch
Digitalisering
Nieuws

De ondersteuning voor het programma 'Met Spoed Beschikbaar', voor digitale gegevensuitwisseling in de spoedzorg, is in de zomer van dit jaar gestopt. Dat betekent echter niet dat het geen succes is. Steeds meer huisartsenposten maken inmiddels gebruik van digitale spoedverwijzing. Sinds kort geldt dat ook voor de Huisartsenposten West Brabant die patiënten moeten doorverwijzen naar de spoedeisende hulp (SEH) van het Bravis Ziekenhuis.

De digitale spoedverwijzing wordt daar nu dus ook vanuit het HAP-systeem, via het Landelijk Schakelpunt (LSP), naar het HIX-systeem van de SEH verzonden. Hierdoor kunnen de zorgprofessionals op de spoedeisende hulp direct beschikken over de verwijsinformatie van de patiënt. De SEH-medewerkers hoeven zo geen gegevens meer over te typen of te kopiëren. De uitwisseling van de informatie verloopt via het LSP, waar alle huisartsenposten en ziekenhuizen mee werken.

Digitale spoedverwijzing direct succesvol

Op de avond van de livegang tussen HAP West Brabant en het Bravis Ziekenhuis bleek vrijwel direct het succes van de digitale spoedverwijzing. Op de lokatie in Bergen op Zoom van de huisartsenposten werd, na een uur wachten en dubbelchecken of alle medewerkers ook echt bekend waren met de afspraken rondom het nieuwe systeem, werd kort daarna de eerste patiënt via het nieuwe systeem succesvol digitaal naar de SEH van het Bravis Ziekenhuis doorverwezen.

De dienstdoende huisarts was zichtbaar content dat de digitale spoedverwijzing gelukt was. Het bewijs dat dit veel sneller gaat dan voorheen, werd ook direct geleverd. Nog voordat het secretariaat van de huisartsenpost kon controleren of de verwijzing goed aangekomen was, werd door de SEH al gemeld dat ze daar de acute zorgverwijzing al ontvangen hadden.

Nog niet klaar

Het programma 'Met Spoed Beschikbaar' is in 2020, na enkele succesvolle pilots, landelijk gegaan. Hoewel het programma dus succesvol is, maken nog niet alle huisartsen(posten) en SEH's er gebruik van. Het is zaak voor deze zorginstellingen om hier verder mee te gaan! De fysieke ondersteuning mag dan gestopt zijn, online is er nog voldoende hulp, ondersteuning en tips beschikbaar.

Op de website www.metspoedbeschikbaar.nl staat nog tot 1 juli 2024 informatie die HAP's en SEH's kunnen ondersteunen bij de implementatie van de digitale spoedverwijzing en -gegevensuitwisseling. Informatie zoals een overzicht van organisaties die het programma al hebben geïmplementeerd, maar ook een overzicht van gekwalificeerde systemen en een aantal producten, zoals stappenplannen, communicatieposters, etc. Voor vragen of ondersteuning kunnen zorginstellingen ook contact opnemen met het loket Acute Zorg, te bereiken via acutezorg@vzvz.nl. Op de website AORTA-LSP staat daarnaast ook nog meer informatie.