Digitalisering diabeteszorg leidt tot minder afstand en meer aandacht

31 januari 2024
Freestyle libre
Digitalisering
Nieuws

In de 30 jaar die diabetesverpleegkundige coördinator Karin Dekker-de Vries in het Maasstad Ziekenhuis werkt, heeft ze de digitalisering van haar vak van dichtbij meegemaakt. In een interview op de website van BeterDichtbij vertelt ze over de voordelen van digitalisering voor patiënt en zorgprofessional, maar ook over nadelen zoals een teveel aan informatie.

De innovaties in en digitalisering van de zorg voor diabetespatiënten leiden in ieder geval tot grote veranderingen in het werk van De Vries, zo schetst ze nu in het interview met haar. Ze werkt nu een dag per week op de polikliniek en twee dagen als coördinator van de diabetesverpleegkundigen, als ‘de regelneef’ van de afdeling. “Ik hou van die combinatie, van de afwisseling, en ik zie mijn patiënten ook nog steeds.”

In de jaren ’90 werd papier geleidelijk vervangen door computerdossiers. Maar de patiëntreis was nog alles behalve digitaal. Zo kwamen diabetespatiënten standaard drie keer per jaar naar de polikliniek voor controle. Voor vragen tussendoor belden ze meestal. “Dat was behoorlijk intensief en eigenlijk was daar geen tijd voor”, vertelt De Vries.

Digitalisering Maasstad

In 2018 stapte het Maasstad als een van de eerste ziekenhuizen over op de BeterDichtbij-app, waarmee sindsdien gecommuniceerd wordt tussen patiënten en behandelaars. In 2021 kwam daar
FreeStyle Libre bij: een witte, ronde sensor ter grootte van een 2 euromunt, die patiënten op de achterkant van hun bovenarm plakken. Deze sensor meet via een punt onder de huid glucosewaarden, die mensen vervolgens via hun smartphone opslaan in de cloud. Via een koppeling met het ziekenhuis kunnen artsen en verpleegkundigen alle waardes inzien.

Daar eindigt de digitalisering in en van het ziekenhuis niet. Zo leest een app de insulinepompen uit en slaat de data eens per dag op in een cloud-omgeving. Verder werkt de afdeling voor diabetici sinds medio 2022 met de Thuismeten-app, waarmee patiënten thuis hun waarden meten en monitoren. De Vries: “Dat is revolutionair. We krijgen een notificatie als de waarden afwijken. Daardoor weten we eerder als er iets scheelt en kunnen we sneller ingrijpen.”

Leveranciers werken bovendien aan integratie van de diverse toepassingen. Dan is de Thuismeten-app verbonden met de FreeStyle Libre en stuurt dagelijks een rapport naar de gebruiker en het patiëntendossier.

Minder afstand

Alle digitale ontwikkelingen betekenen dat diabetici minder vaak naar het ziekenhuis hoeven voor een reguliere controle. Soms, stelt De Vries, denken patiënten dat dit een grotere afstand schept tussen hen en behandelaars. Zelf meent dat die afstand juist kleiner wordt. “Voorheen zag ik een patiënt drie keer per jaar op de polikliniek, nu heb ik tussendoor vaker contact via de BeterDichtbij app.”

Karin Dekker-de Vries: "Voorheen zag ik een patiënt drie keer per jaar op de polikliniek, nu heb ik tussendoor vaker contact via de BeterDichtbij app."

De verpleegkundige stelt dat de gebruikte apps en sensors vrij gebruiksvriendelijk zijn en weinig digitale of taalvaardigheden vergen. Bovendien kan gewoon bellen ook nog. “De meeste mensen die ik zie, kunnen overweg met de BeterDichtbij app, de FreeStyle Libre en de apps die gekoppeld zijn aan de insulinepompen. Ook is het mogelijk dat wij verpleegkundigen of onze collega’s bij Patiëntenvoorlichting de apps installeren op hun telefoon.”

Veel data

Een nadeel van digitalisering is de groeiende hoeveelheid data, merkt De Vries. Vroeger had zij bijvoorbeeld 8 glucosewaarden om naar te kijken als een patiënt iets mankeerde. Nu zijn dat er soms tot 48 op een dag, gedurende 14 dagen. “Dan is het even zoeken in alle informatie. Terwijl ik hier geen half uur over kan doen.”

De grootste winst van alle digitale toepassingen is volgens de verpleegkundige dat zij nu meer aandacht aan de mensen geven die dat het meest nodig hebben. “Ons werk is relevanter en gerichter geworden. Voor de rest houden de digitale systemen alles in de gaten. Ik zie dat het algoritme van de insulinepomp gegevens soms beter inschat dan de mens.”