Groen licht voor transformatievoorstel positieve gezondheid Almere

28 september 2023
positieve
Zorgtransitie
Nieuws

Het initiatief van Positief Gezond Almere (PGA) is met succes door de snelle IZA-toets gekomen en komt zo in aanmerking voor transformatiegelden. Deze financiële middelen worden landelijk beschikbaar gesteld om veranderingen te stimuleren, die moeten leiden tot zorg die aansluit op de behoeften van de toekomst. Het plan in Almere draait om het omarmen van het concept positieve gezondheid, dat goed aansluit op de plannen in IZA om meer te denken in termen van gezondheid en welzijn in plaats van in termen van ziekte. Tevens sluit het concept goed aan op het streven naar passende zorg.

Het plan Positief Gezond Almere is een gezamenlijke inspanning van tien Almeerse zorg-, welzijns-, en burgerorganisaties, de gemeente Almere, en Elaa. Het werd ingediend bij Zilveren Kruis en VGZ. De positieve beoordeling van de zorgverzekeraars onderstreept dat dit plan naadloos past bij de doelstellingen van het Integraal Zorg Akkoord (IZA).

Succesvolle transformatievoorstellen

Al eerder slaagden tientallen organisaties, met verschillende innovatieve transformatieprojecten, voor de snelle IZA-toets die ervoor zorgt dat transformatiegelden daadwerkelijk toegekend kunnen worden. Een voorbeeld van een succesvol transformatievoorstellen zijn de IZA-aanvraag van ETZ om al de al lopende samenwerking op het gebied van digitalisering van zorg te continueren, uit te breiden en te versnellen. Een tweede voorbeeld is de recente bekendmaking van WZA en Dokter Drenthe dat hun transformatievoorstel 'Hart voor Elkaar' de snelle toets heeft doorstaan. Zodoende  kunnen in Drenthe goede plannen om de cardiologiezorg te moderniseren en te digitaliseren verder kunnen worden uitgewerkt.

Snelle IZA-toets

En nu is dus het transformatievoorstel van Almere, omtrent het belangrijke thema positieve gezondheid,  ook succesvol door de snelle IZA-toets gekomen. Rosalie Klinkhamer, manager allianties van het Flevoziekenhuis, legt uit waarom positieve gezondheid zo’n belangrijk thema is: "We vinden dat het tijd is om meer aandacht te schenken aan het welzijn van mensen, in plaats van enkel te focussen op hun zorgvraag. Veel vragen die momenteel in de gezondheidszorg worden gesteld, zijn niet louter medisch van aard. Ze komen voort uit zorgen zoals ongerustheid, stress, of onveiligheid. We willen een sterke impuls geven aan sociale netwerken en zorgzame buurten. De grootste verschuiving hierbij is om samen met professionele zorg te zorgen voor elkaar."

In de periode 2023-2027 zullen de samenwerkende organisaties vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid zich richten op verschillende doelen. Voorbeelden zijn het vergroten van de veerkracht, gezondheid, en zelfredzaamheid van inwoners op basis van hun behoeften. Belangrijk is tevens het verzorgen van integrale passende zorg aan de bewoners en het verminderen van de druk op de zorg in Almere.

Van transformatievoorstel naar transformatieplan

De positieve beoordeling betekent dat het Flevoziekenhuis, Zorggroep Almere, ReHA (Regio-organisatie Huisartsen Almere), GGZ Centraal, RAV Flevoland, GGD Flevoland, Flevolandse Patiëntenfederatie, JGZ Almere, Woonzorg Flevoland, vrijwilligers- en mantelzorgorganisatie VMCA, en welzijnsorganisatie De Schoor, in samenwerking met de Gemeente Almere en samenwerkingspartner Elaa, kunnen doorgaan met de verdere uitwerking van het plan.

Belangrijke onderwerpen hierbij zijn de samenwerking tussen het medisch en sociaal domein, digitale zorg, leefstijlbevordering, zorgcoördinatie en digitale gegevensuitwisseling. De ambitie is om op korte termijn het transformatievoorstel om te bouwen tot een plan en dit dan eind van dit jaar in te dienen bij de zorgverzekeraars.

Positieve Gezondheid & IZA

Het streven naar Positieve Gezondheid, een benadering waarbij de nadruk ligt op het welzijn en de veerkracht van individuen, past in ieder geval naadloos bij het Integraal Zorg Akkoord (IZA). In plaats van louter te denken in termen van ziekte, streeft Positieve Gezondheid naar een holistische benadering van gezondheid, waarbij de focus ligt op het bevorderen van welzijn en preventie.

Deze aanpak sluit aan bij een bredere verschuiving in de samenleving en de gezondheidszorg, waarbij gezondheid niet langer wordt gezien als de afwezigheid van ziekte, maar als een actief streven naar een gezonder en gelukkiger leven. De opname van Positieve Gezondheid in beleidsakkoorden zoals het IZA benadrukt de waarde ervan als motor voor het verleggen van de focus van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag.