Health Research Data Space van start voor doeltreffende zorg

ma 3 juni 2024 - 12:15
Databeschikbaarheid
Nieuws

Samenwerking in gezondheidsonderzoek en in een wetenschappelijk netwerk zijn belangrijk om waardevolle zorg aan te kunnen blijven bieden aan de patiënt. Daarom hebben de zes ‘BeterKeten’ ziekenhuizen van de regio Rijnmond gezamenlijk de intentieovereenkomst Health Research Data Space Zuidwest-Nederland (HRDS) ondertekend. De overeenkomst tussen de algemene, topklinische ziekenhuizen en een academisch ziekenhuis delen gezondheidsdata uit de dagelijkse zorgpraktijk efficiënt en veilig te delen en evalueren de resultaten.

Door intensief samen te werken kunnen complexe zorgvraagstukken sneller worden ontrafeld waardoor beter onderscheid kan worden gemaakt tussen zinnige en onzinnige zorg, valt in het persbericht te lezen. “Hiermee kunnen we zorgen dat alle patiënten op de beste manier worden behandeld”, zo stellen de betrokken partijen. De samenwerking wordt gefaciliteerd en gecoördineerd door de Stichting BeterKeten.

Maatschappelijke uitdaging

Niels Honig, bestuursvoorzitter van BeterKeten en voorzitter Raad van Bestuur Franciscus Gasthuis & Vlietland, benadrukt het maatschappelijke belang van de samenwerking: “De Rijnmondse ziekenhuizen willen een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdaging om de zorg betaalbaar, toegankelijk en van goede kwaliteit te houden, zoals beschreven in het Integraal Zorg Akkoord. Door samen gestructureerd medisch - en verpleegkundig onderzoek naar passende zorg te doen, ontstaat meer inzicht in het doelmatiger maken van de zorg en de zin of onzin van medische en verpleegkundige behandelingen.”

Doelstellingen

De samenwerking richt zich op:
- Het organiseren van duidelijke afspraken en ondersteuning voor gezamenlijk onderzoek in de regio.
- Het samenbrengen van de juiste zorgprofessionals met relevante onderzoeksvragen om sneller te komen tot doelmatige zorg.
- Het waarborgen van de naleving van privacyregels en wetgeving bij het uitwisselen van patiëntengegevens.
- Het opzetten van een robuuste datainfrastructuur.

Angelique Weel, hoogleraar Bewijsgestuurde Waardecreatie in de Patiëntenzorg en voorzitter van de stuurgroep HRDS, benadrukt de noodzaak van kritische evaluatie: “Moet alles wat kan? Zeker niet! Nu is het moment om met een kritische blik naar onze richtlijnen en zorgprocessen te kijken of we activiteiten kunnen schrappen of anders organiseren. Dit kan zowel de zorgkosten als de werkdruk voor de zorgprofessionals verlichten. Dit alles vraagt natuurlijk een gedegen wetenschappelijke evaluatie en regionale samenwerking brengt veel gegevens samen en kan dit versnellen.”

Resultaten

De eerste resultaten van de baanbrekende samenwerking worden in 2025 verwacht. De ondertekening van de intentieovereenkomst door de bestuurders en decanen Wetenschap is een bekrachtiging van hun toewijding om van dit project een succes te maken. Ze hopen snel andere organisaties uit de regio aan te sluiten, waardoor een vliegwiel voor regionale wetenschappelijke samenwerking op passende en doelmatige zorg ontstaat.