Huisartsen in Zuid-Holland-Zuid zetten app in voor Oekraïense vluchtelingen

6 oktober 2023
Medicoo voor Oekraiense vluchtelingen
Digitalisering
Nieuws

Een aantal gemeenten in Zuid-Holland Zuid heeft sinds 2 oktober de huisartsenzorg voor Oekraïense vluchtelingen anders georganiseerd. Het gaat om een combinatie van de inzet van de app Medicoo en het op gedurende vaste uren overdag openstellen van Huisartsenpost Drechtdokters – de zogeheten HAP-dag. De betrokken gemeenten willen zo eerstelijns zorg voor Oekraïense vluchtelingen in de regio op een meer toekomstbestendige manier vormgegeven.

Deze vernieuwde aanpak moet de druk op huisartsen in de betrokken gemeenten verlichten en snelle en doeltreffende zorg bieden. Het gaat om Zwijndrecht, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht, Papendrecht en Alblasserdam. Ook de gemeente Goes heeft ervoor gekozen de zorg aan Oekraïense vluchtelingen te ondersteunen met Medicoo.

Structurele oplossing Oekraïense vluchtelingen

Tot nu toe werd de huisartsenzorg aan vluchtelingen in deze regio op of in de buurt van elke afzonderlijke opvanglocatie in de deelnemende gemeenten verzorgd. Gezien de verwachte langere duur van de oorlog in Oekraïne – en dus een langer verblijf van vluchtelingen uit het land - is in nauwe samenwerking met de GHOR Zuid-Holland Zuid, Drechtdokters, Medicinfo en de diverse gemeenten gezocht naar een meer structurele oplossing.

Medicinfo levert voor deze nieuwe werkwijze de Medicoo zorgapp en het medisch team. Bij klachten kunnen vluchtelingen in hun eigen taal chatten of beeldbellen met het medisch team van Medicinfo. De basis hiervoor is al in 2021 gelegd, met een proef in Tilburg en daarna de gemeente Hoeksche Waard. BIG-geregistreerde verpleegkundigen en huisartsen nemen na een uitvoerige triage, waarin de hulpvraag en urgentie van de klacht worden bepaald, de zorgvragen in behandeling. Wanneer nodig wordt er een afspraak ingepland bij de dag-HAP.

Toekomst huisartsenzorg

In Zeeland wordt een vergelijkbaar traject gevolgd. Bij fusie-organisatie ZHCo-PeriScaldes is het Programma Continuïteit Huisartsenzorg ingezet om de toekomst van de huisartsenzorg in Zeeland veilig te stellen. Om toekomstige uitdagingen in de zorg het hoofd te bieden, initieert en faciliteert ZHCo-PeriScaldes ontwikkelingen in de eerste lijn die de toegankelijkheid, kwaliteit en continuïteit van de huisartsenzorg in de regio ondersteunen en borgen.

Als onderdeel van dit programma wordt Medicoo nu ingezet om huisartsenzorg te bieden aan Oekraïense vluchtelingen en aan de groeiende groep mensen zonder eigen huisarts, ook wel NONI’s genoemd. Toenemende werkdruk voor met name huisartsen en gebrekkige toegang tot huisartsenzorg in sommige grote steden en plattelandsgebieden vormen vaak de aanleiding tot het bieden van een digitaal alternatief voor een fysiek consult of telefoontje naar de huisarts(assistent).

Online alternatief huisartsen

Er is dan een groeiend aantal apps en digitale diensten beschikbaar voor (laagdrempelige) online consulten in de diverse lijnen van de gezondheidszorg. Enkele, zeker niet uitputtende voorbeelden zijn: BeterDichtbij (vooral ingezet door ziekenhuizen), Arts op zak (voor consulten en toegang tot het medisch dossier), Mijn huisarts Online (een samenwerking tussen huisartsen en zorgverzekeraar CZ), Arene, Flexdokters, Spreekuur.nl en ArtsOnline.

Verder zijn er app-aanbieders zoals Medicinfo die steeds vaker de samenwerking zoeken met lokale praktijken en verzekeraars. Op dit moment ondersteunt Medicinfo huisartsenpraktijken en -posten in diverse regio’s.