Kort zorgnieuws: Nivel lanceert UP!; Digitale patiëntenfolders, en meer

16 juni 2023
Doctor with health insurance healthcare graphic.
Digitalisering
Nieuws

Elke week ontvangt de redactie van ICT&health vele persberichten en nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt voor een volledig nieuwsbericht. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in een wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten in dit overzicht kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op innovaties en de digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

In het kort zorgneuws deze week aandacht voor UP!, de digitale tool om psychische problemen van jongvolwassenen bespreekbaar te maken en de overstap naar digitale patiëntenfolders bij Nij Smellinghe. Verder ook aandacht voor de nieuwe website van het Franciscus Gasthuis & Vlietland en de nieuwe directeur van de Hersenstichting.

UP! maakt psychische problemen bespreekbaar

Psychische problemen bij jongeren nemen in ongewenste hoeveelheden toe. Volgens het rapport van de GGD GHOR kampt ruim de helft van jongvolwassenen met psychische klachten. Dit is de uitkomst van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022. Dit probleem bestond ook al voor de Corona periode. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) maakt zich ernstig zorgen over de wachtlijsten in de ggz die in 2022 naar 80.000 groeiden.

Het NIVEL heeft in samenwerking met onder meer ZonMw, Karakter (kinder- en jeugdpsychiatrie) en Games for Health een digitale tool ontwikkeld om psychische problemen bespreekbaar te maken. Met behulp van de tool UP! kunnen jongeren voor zichzelf in kaart brengen waar ze mee bezig zijn, hun nieuwe inzichten geven over zichzelf of een overzicht van hun problematiek. Het kan ze helpen om hun gevoelens of gedachten uit te beelden die ze moeilijk onder woorden kunnen brengen. Een beter eigen inzicht kan al meer rust geven. Ook wordt hun probleem makkelijker bespreekbaar, bijvoorbeeld met een behandelaar, familieleden of goede vrienden.

Het NIVEL is erg benieuwd naar ervaringen en doet een oproep aan jongeren en behandelaars of andere betrokkenen om UP! te gebruiken en de ervaringen te delen. Feedback is meer dan welkom. Alles is immers voor verbetering vatbaar. Speciaal hiervoor zijn twee flyers ontwikkeld, een voor behandelaars en een voor jongeren.

Digitale folders bij Nij Smellinghe

De polikliniek van het Nij Smellinghe is begin deze maand, op 6 juni, overgestapt van papieren naar digitale patiëntenfolders. Dit is de eerste mijlpaal van het programma Visie op Poliklinieken. Doel van dat programma is om zorg- en werkprocessen op de verschillende poli’s gelijk en eenvoudiger te maken.

"We werken er naar toe dat we steeds meer informatie voor de patiënt digitaal en op één plek gaan aanbieden: in patiëntenportaal Mijn Nij Smellinghe. Dit geeft overzicht en draagt bij aan toegankelijke zorg. Daarnaast is het aanbieden van digitale informatie duurzamer, omdat we veel minder papier gaan gebruiken", zo stelt het ziekenhuis.

Nieuwe website Franciscus G&V

Deze week heeft Franciscus Gasthuis & Vlietland een nieuwe website gelanceerd die nog beter past bij de transitie naar een hybride vorm van zorgverlening. Het uitgangspunt hierbij is: in het ziekenhuis als het moet en digitaal als het kan.

Met een nieuwe indeling, nieuwe huisstijl en extra functionaliteiten sluit de website beter aan bij de (digitale) patiëntenreis. Patiënten die na het bezoek van de website ideeën en voorstellen voor verbetering hebben, kunnen die via dit formulier online doorgeven.

Nieuwe directeur Hersenstichting

Met ingang van 5 juni heeft David Verschoor (48) Merel Heimens Visser opgevolgd als directeur van de Hersenstichting. “Met de aanstelling van David Verschoor halen we iemand binnen met een enorme ervaring op het gebied van het betrekken van heel Nederland bij impactdoelen.”, aldus Ewoud Goudswaard, voorzitter van de Raad van Toezicht.

“Bij de Hersenstichting tref ik een bevlogen groep mensen aan die echt het verschil wil maken voor heel Nederland. Ik ben onder de indruk van de onderzoekssamenwerkingen en coalities waarin ze werkt en activaties zoals bijvoorbeeld Ommetje en de Hersencoach die miljoenen mensen bereiken”, vertelt de kersverse nieuwe directeur, David Verschoor.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten kunnen per e-mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de content van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.