Maastricht UMC+ en Medtronic bundelen krachten voor passende zorg

25 oktober 2023
passende zorg
Samenwerking
Nieuws

Maastricht UMC+ en Medtronic hebben recentelijk hun langdurige samenwerking versterkt om hoogwaardige zorg duurzaam, toegankelijk en betaalbaar te houden. Gezamenlijk zetten ze vol in op zogeheten passende zorg. Dr. Helen Mertens, bestuursvoorzitter van Maastricht UMC+ en ir. Henk Westendorp, senior Country Director Benelux van Medtronic, hebben daarvoor een hernieuwde strategische samenwerkingsovereenkomst voor vijf jaar ondertekend. Deze samenwerking bouwt voort op hun bestaande partnerschap. Eerder dit jaar werd, samen met de Universiteit Maastricht, ook nog een overeenkomst gesloten voor verdere samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie.

De gezondheidszorg staat onder toenemende druk, met een groeiende zorgvraag en beperkte beschikbare capaciteit. Het IZA benadrukt het belang van passende zorg, die effectief is, uitgaat van gezondheid in plaats van ziekte, zo dicht mogelijk bij de patiënt wordt georganiseerd en tegelijkertijd de zorgkosten beperkt. Ofwel: de juiste zorg, op het juiste moment op de juiste plek.

In dit kader werken Maastricht UMC+ en Medtronic al meer dan tien jaar samen aan innovatieve oplossingen om zorgprocessen in het ziekenhuis duurzaam en effectief te maken. Medtronic, met zijn wereldwijde ervaring en technologische innovaties, heeft onder meer meegedacht en bijgedragen aan aanzienlijke verbeteringen van zorgprocessen. Samen tonen het academisch ziekenhuis en de multinational dat samenwerking in de zorg tot significante voordelen voor patiënten kan leiden.

Concrete verbeteringen voor patiënten

De samenwerking heeft bijvoorbeeld geleid tot aanzienlijke verbeteringen in de ervaring van patiënten en professionals in het Hart+Vaat Centrum. Door zorgprocessen te optimaliseren met behulp van gegevensanalyse en het 'one-stop-shop'-principe te introduceren, zijn wacht- en operatietijden verkort, is de patiëntervaring verbeterd en zijn de zorgkosten verminderd. Het  herontwerp van het zorgpad voor hartfalenpatiënten, die een pacemaker of ICD krijgen, heeft bijvoorbeeld geleid tot een halvering van de opnameduur en betere uitkomsten.

Toekomstige samenwerkingsthema's

In de toekomstige samenwerking zullen hart- en vaatziekten, neuroscience, de OK van de toekomst en diabeteszorg centraal staan. Beide partijen hebben veel kennis en expertise op deze gebieden en gaan doelgericht zorgprocessen optimaliseren met digitale innovaties, data-analyse en dashboards.

Helen Mertens benadrukt de noodzaak van innovatieve oplossingen en digitalisering voor het realiseren van passende zorg. Maastricht UMC+ streeft er zelfs naar om op het gebied van digitalisering in 2025 koploper te zijn. Digitale zorg is sowieso een belangrijk en integraal onderdeel van passende zorg. Thuismonitoring, digitale consulten en slimme apps maken de juiste zorg op het juiste moment en op de juiste plek namelijk vaker in de praktijk mogelijk. Passende zorg draait om effectieve zorg tegen redelijke kosten, gedeelde besluitvorming, zorg dichtbij de patiënt en aandacht voor gezondheid en zelfredzaamheid.

Belang van passende zorg

Het thema passende zorg wint aan belang, hetgeen ook blijkt uit de officiële benoeming van een speciale hoogleraar 'Passende zorg' aan Radboudumc en Radboud Universiteit in april 2023. Passende zorg is essentieel om de zorgsector duurzaam te houden. De samenwerking tussen Maastricht UMC+ en Medtronic is een goed voorbeeld hoe partners in de zorg kunnen samenwerken om de zorg voor iedereen te verbeteren,  toegankelijk te houden én passend te maken.