Maastricht UMC+ onderzoekt diepe hersenstimulatie bij tinnitus

18 september 2023
tinnitus
Nieuws

Maastricht UMC heeft onlangs een veelbelovende nieuwe behandeling voor patiënten met tinnitus getest. Het gaat om een onderzoek naar behandeling van patiënten door middel van diepe hersenstimulatie. Een deel van patiënten meldde na deze behandeling namelijk een aanzienlijke vermindering van de klachten. Deze ontdekking werpt weer een nieuw licht op deze hinderlijke aandoening en biedt in de toekomst nieuwe behandelingskansen. Het zal in de praktijk wel nog enige tijd duren voor deze aanpak op grotere schaal wordt aangeboden, omdat de behandeling zwaar en invasief is en behoorlijk kostbaar.

Hersenstimulatie is vooral bekend omdat het steeds vaker wordt ingezet bij patiënten met Parkinson, epilepsie en – incidenteel – bij ernstige angstklachten. Diepe hersenstimulatie (DBS) lijkt, in combinatie met fysiotherapie, ook hoopt te bieden voor patiënten die een beroerte hebben gehad en kan dan met name de beweeglijkheid verbeteren. Dit blijkt uit nieuw onderzoek aan de Cleveland Clinic. DBS lijkt dus op steeds meer fronten goed te kunnen werken en nu wordt dus in Maastricht UMC aangetoond dat het ook de kwaliteit van leven van patiënten met tinnitus kan verbeteren. Deze inzichten zijn onlangs gepubliceerd in het vakblad Brain Stimulation

Veel voorkomende aandoening

Tinnitus, beter bekend als oorsuizen, is een aandoening waarbij mensen voortdurend geluiden horen, zoals rinkelen, fluiten of zoemen, zonder externe bron. Naar schatting hebben 2,5 miljoen Nederlanders in enige mate een beperkende tinnitus. De ernst van de problemen die oorsuizen veroorzaakt verschilt per patiënt. Maar een ernstige vorm kan mensen zelfs tot wanhoop of zelfs suïcidale gedachten drijven.

Wereldwijd hebben ongeveer 10% van de volwassenen last van tinnitus, waarvan 1% ernstige hinder ondervindt. Hoewel het niet levensbedreigend is, kan tinnitus zoals gezegd de levenskwaliteit ernstig beïnvloeden. Het kan mensen zo erg beïnvloeden dat ze de dagelijkse dingen niet meer goed kunnen  doen. Tinnitus, of oorsuizen, is een vervelende aandoening waarvoor nog geen genezing bestaat. Wel wordt er voortdurend gezocht naar nieuwe behandelingen, zoals de breinstimulatie waar men in Maastricht nu mee bezig is. Maar ook op andere plaatsen worden steeds meer successen met de behandeling van tinnitus behaald.

Betere behandelingen voor tinnitus

Er zijn inmiddels verschillende behandelingen voor tinnitus, waaronder gehoorapparaten, tinnitus-maskering en psychotherapie. Uit wetenschappelijk onderzoek van het Expertisecentrum Tinnitus en behandelingen bij Adelante, blijkt bijvoorbeeld dat een tinnitus-gespecialiseerde cognitieve gedragstherapie bij patiënten met chronisch oorsuizen zeer effectief kan zijn. Deze behandeling is gericht op het ‘hertrainen’ van het brein. Een nog recentere aanpak komt uit Nieuw Zeeland en is gebaseerd op een smartphone app. De resultaten van een klinische proef, waaraan 61 patiënten deelnamen, bieden goede hoop dat de behandeling met behulp van de smartphone app, die witte ruis produceert, de symptomen van tinnitus kan verbeteren.

Klachten tinnitus te lijf

Nu is er dankzij recent onderzoek van Maastricht UMC+ dus hoop op een nieuwe effectieve behandelmogelijkheid met DBS. In dit experimentele onderzoek werd een implantatie in de hersenen van tinnituspatiënten uitgevoerd om elektrische impulsen af te geven. Hoewel het onderzoek in de beginfase is, bleek uit de resultaten dat DBS bij een deel van de deelnemers de ernst van tinnitusklachten significant verminderde. Deze ontdekking opent de deur naar nieuwe perspectieven voor tinnituspatiënten, hoewel er nog veel onderzoek en klinische proeven nodig zijn voordat DBS als standaardbehandeling kan worden ingezet. De weg naar effectieve behandelingen voor tinnitus is misschien niet revolutionair, maar geleidelijke vooruitgang biedt hoop voor de miljoenen mensen wereldwijd die met deze aandoening te maken hebben.

Het onderzoek in Maastricht staat onder leiding van neuroloog en klinisch neurofysioloog Mark Janssen en wordt uitgevoerd door psycholoog en onderzoeker Jana Devos. Daarnaast zijn vanuit het MUMC+ experts betrokken vanuit de audiologie, KNO, klinische neurofysiologie en neurochirurgie. Zij zijn allen verbonden aan onderzoeksinstituut MHeNs. Tot slot werkt ook dr. Jasper Smit, KNO-arts in Zuyderland Medisch Centrum, mee aan het onderzoek.

Door innovation partner