Mijlpaal LSP met aansluiting honderdste ggz-instelling

29 februari 2024
Behandeling ggz
Digitalisering
Nieuws

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) kon onlangs een nieuwe mijlpaal vieren, met de aansluiting van de honderdste ggz-instelling. Het gaat om Amethist Verslavingszorg, een middelgrote instelling die met name actief is in Flevoland. Voor behandelaren in de geestelijke gezondheidszorg maakt een aansluiting op het LSP het mogelijk om sneller inzicht te hebben in actuele medicatiegegevens van hun patiënten. Zij kunnen deze gegevens via het LSP opvragen en beschikbaar stellen.

Het LSP bestaat al sinds 2011, als een uitvloeisel van het destijds door de Eerste Kamer afgewezen Landelijk LSP. Bij onder meer huisartsen is het LSP al lang ingeburgerd. In de GGZ geldt dat nog minder. In 2016 sloot de eerste ggz-aanbieder zich aan op het LSP. VZVZ, dat het LSP beheert, noemt het bereiken van 100 aansluitingen in de ggz een feestelijk moment en een bijzondere mijlpaal, juist ook vanwege het bredere perspectief.

Meerwaarde LSP voor GGZ

‘Het gebruik van het LSP neemt met de maand toe en dat betekent dat er een belangrijke meerwaarde is voor de ggz-instellingen die er gebruik van maken’, aldus VZVZ. De organisatie ging daarom in gesprek met Teie Salomons, hoofd behandelzaken, Bas van der Lichte, hoofd bedrijfsvoering en Tjebbo Grijpma, directeur van Amethist, over de beweegredenen achter hun aansluiting.

Met de toenemende druk op de zorg als geheel – en dus ook de GGGZ - is het nodig om de zorg toegankelijk te houden en cliënten zo goed mogelijke zorg te kunnen blijven bieden. Gegevensuitwisseling via een digitale landelijke infrastructuur draagt daaraan bij. Amethist Verslavingszorg zet hierin actief stappen, vertelt Salomons. Amethist werd door de apotheek van het Meander Medisch Centrum – al aangesloten op het LSP - gewezen op de mogelijkheden. En die zijn er ook voor een kleinere GGZ-instelling zoals Amethist, voegt Van der Lichte toe.

Voordelen van digitalisering

Salomons toont zich enthousiast over de voordelen van digitalisering voor de verslavingszorg, waarbij hij twee grote mogelijkheden ziet. Zo werkt de instelling, ontstaan uit een samenwerking tussen GGZ Centraal en Tactus Verslavingszorg, veel met medicatievoorschrijvingen. “Het voordeel van medicatiegegevens kunnen opvragen is dat je heel snel een check hebt. Voorheen waren we veel aan het bellen met apotheken en huisartsen voordat we een compleet medicatieoverzicht hadden. Met name bij patiënten in crisis is het erg fijn dat we nu veel sneller inzicht hebben in de actuele medicatiegegevens.”

Directeur Grijpma somt een ander voordeel op: het LSP maakt de samenwerking met andere instellingen eenvoudiger. “Op het moment dat een patiënt in crisis raakt, komt het regelmatig voor dat er een andere ggz-instelling in beeld komt. Het is in die gevallen echt heel handig om niet van alles te hoeven uitzoeken. Die samenwerking met andere instellingen, vooral in crisissituaties, is heel waardevol.”

Nog een pluspunt dat Amethist ziet in de aansluiting op het LSP, is de mogelijkheid tot extra controle. Patiënten die binnenkomen zijn soms onder invloed, verminderd aanspreekbaar, of minder open over hun medicatiegebruik. Het kunnen controleren van de gegevens van de patiënt is dan volgens Salomons erg prettig. “Daarnaast zie je in de ggz veel polyfarmacie. Patiënten gebruiken langdurig verschillende soorten geneesmiddelen tegelijkertijd, en dat brengt risico’s met zich mee. Die risico’s worden hierdoor een stuk kleiner.”

Stimulans door VIPP GGZ

Om digitale gegevensuitwisseling te stimuleren kwam het ministerie van VWS in 2018 met het programma VIPP GGZ. Het doel van de regeling was onder meer om patiënten meer inzicht te geven in hun gezondheid, eenduidigheid creëren in verslaglegging, de uitwisseling van gegevens, het vergroten van de medicatieveiligheid en het stimuleren van e-health toepassingen door betere toegang tot informatie. Het programma gaf de afgelopen jaren een flinke stimulans aan het aantal aansluitingen op het LSP, aldus VZVZ.

Grijpma onderstreept dit. “Voor de kwaliteit van de zorg die we bieden, zijn continuïteit en toetsing heel belangrijk. Gegevensuitwisseling is daarin cruciaal. Daar komt ook het eigenaarschap van de patiënt bij kijken. Iemand moet zonder gedoe kunnen beschikken over zijn eigen dossier en het overal mee naar toe kunnen nemen, het kunnen inzien en kunnen delen, maar ook die toestemming weer in kunnen trekken.”