Minder afval en lagere CO2-uitstoot op OK

vr 14 juni 2024 - 12:30
Duurzaam
Nieuws

Verduurzaming is ook binnen de zorg een actueel en belangrijk thema. Bij het St. Antonius Ziekenhuis wordt een deel van de oplossing gezocht en gerealiseerd door het duurzaam inkopen van producten voor de OK’s. Onlangs heeft het ziekenhuis weer een belangrijke stap gezet naar minder afval en het terugdringen van de CO2-uitstoot. Op de OK’s van het St. Antonius wordt nu gebruik gemaakt van duurzamere operatiejassen en afdekmateriaal.

Bij de verduurzaming van ziekenhuizen is met name op de operatiekamers veel winst te behalen. Begin juni werd de door het Leids Universitair Medisch Centrum, het Radboud UMC en de Radboud Universiteit, in samenwerking met Gupta Strategists, ontwikkelde Barometer Groene OK gepresenteerd. Daarin staan tien belangrijke acties die samen bijna driekwart van de CO2-uitstoot op OK’s kunnen verminderen. Twee van die acties, duurzame operatiejassen en afdekmateriaal, zijn door het St. Antonius al opgepakt.

Operatiejassen en afdekmateriaal

Jaarlijks gebruikt het St. Antonius ongeveer 90.000 operatiejassen, nodig voor het beschermen van ok-personeel. Die zorgen samen voor duizenden kilo’s afval. Het ziekenhuis is nu echter overgestapt naar een ander soort jas is die hoeveelheid afval verminderd. “De nieuwe jassen van leverancier Mölnlycke zijn lichter, waardoor de hoeveelheid afval afneemt. Per jaar scheelt dit bijna 2000 kilo aan plastic afval”, vertelt strategisch inkoper Dennis van Vogelpoel.

Daarnaast heeft het ziekenhuis ook het afdekmateriaal, dat wordt gebruikt om patiënten tijdens operaties af te dekken, verduurzaamd. Sinds kort wordt gebruikgemaakt van ISCC-gecertificeerd afdekmateriaal. Daardoor wordt de jaarlijkse CO2-uitstoot van het afdekmateriaal met ruim 8000 kilo teruggedrongen, een reductie van meer dan een kwart (27%). “Met deze nieuwe producten verkleint het St. Antonius de afvalberg, zorgen we voor minder CO2-uitstoot en besparen we in kosten,” aldus Dennis Vogelpoel.

Meer duurzame oplossingen

In het St. Antonius lopen nog meer projecten voor de verduurzaming van het ziekenhuis. Een aantal voorbeelden daarvan zijn schoonmaakrobot SAM, die gebruik maakt van UVC-straling in plaats van chloor. Een ontwikkeling die met name ook te 'danken' is aan de coronapandemie, toen schoonmaakrobots vooral een veilig alternatief boden voor het reinigen van kamers waar coronapatiënten lagen. Daarnaast dragen ook het heruitgeven van medicijnen en het beperken van narcosegassen op de operatiekamer bij aan een verdere verduurzaming van het ziekenhuis.