Nieuw EPD Flevoziekenhuis vervangt 19 verouderde systemen

7 november 2023
ziekenhuis
Databeschikbaarheid
Nieuws

Het Flevoziekenhuis heeft eind oktober 2023 een nieuw HiX EPD in gebruik genomen. Deze innovatie vervangt in één klap 19 verouderde systemen. Met het nieuwe systeem zet het ziekenhuis een belangrijke stap naar een toekomstbestendig ziekenhuis. Het nieuwe EPD draagt bij aan het verbeteren van kwaliteit van zorg voor patiënten en het efficiënter werken voor zorgverleners.

Met de introductie van het nieuwe HiX EPD, zet het Flevoziekenhuis weer een stap in de verdere modernisering van de patiëntenzorg. Het ziekenhuis heeft met dit nieuwe EPD een systeem in huis dat is ontworpen om de kwaliteit van zorg te verhogen en efficiëntie voor zorgverleners te verbeteren. Het systeem vervangt zelfs 19 verouderde systemen door één geïntegreerd platform.

Toekomstbestendig

Volgens Marianne Acampo, bestuurslid van het ziekenhuis, markeert het nieuwe systeem de ontwikkeling naar een toekomstbestendige zorgomgeving, waarin patiënten uit Almere en omstreken beter en persoonlijker bediend kunnen worden. Patiënten zullen de veranderingen direct ervaren. Ze kunnen nu bijvoorbeeld handige aanmeldzuilen gebruiken. Tevens zijn de onlinediensten op het patiëntportaal 'MijnFlevoziekenhuis' verbetert. Hierop kunnen patiënten afspraken regelen, medische informatie maar ook hun medisch dossier inzien.

Hulp bij gebruik nieuw EPD

Het Flevoziekenhuis heeft extra medewerkers ingezet om patiënten te assisteren bij deze nieuwe processen en staat klaar om via email of telefoon verdere ondersteuning te bieden. Het nieuwe EPD, genaamd 'HiX', waarborgt ook de veilige uitwisseling van patiëntgegevens met andere zorgpartners, met nadrukkelijke toestemming van de patiënt.

ChipSoft’s HiX domineert op dit moment de Nederlandse zorgmarkt. Het EPD HiX vergemakkelijkt volgens Chipsoft de data-uitwisseling en verbetert zorgkwaliteit door standaardisatie en 'Registratie aan de bron' zodat de transitie naar geïntegreerde zorgdata platforms ingeluid kan worden. Het geïntegreerd EPD en ZIS-systeem wordt door ongeveer 70% van de ziekenhuizen gebruikt. Een ander groot merk in EPD's is met name Epic, dat voornamelijk in academische medische centra wordt ingezet. Maastricht UMC+ gaat dit systeem bijvoorbeeld de komende tijd implementeren. Tot slot worden ook de EPD's van Nexus, Cerner, CSC Care Solutions regelmatig in zorgorganisaties gebruikt.