In zes stappen naar passende zorg

27 oktober 2023
In zes stappen naar passende zorg
Premium

De nieuwe norm: zelf als het kan, thuis als kan, digitaal als het kan! Hiermee maakt het ministerie van VWS duidelijk dat zij een kentering voorstaat naar passende zorg. Wat hebben mensen nodig om het vooral zelf te kunnen en hoe verhoudt zich dat tot passende zorg voor iedereen?

Om tot passende zorg te komen, moeten we eerst weten wat het is. Passende zorg verwijst naar het leveren van zorg die aansluit bij de specifieke behoeften, voorkeuren en omstandigheden van een individu. Het houdt rekening met de fysieke, psychologische en sociale aspecten van de persoon en zoekt naar de meest effectieve en efficiënte manier om aan deze behoeften te voldoen. 

Daarmee lijkt passende zorg sterk op gepersonaliseerde zorg (zie mijn vorige column in ICT&health1. Passende zorg is gebaseerd op een holistische benadering en streeft naar het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van ieder uniek persoon.

6 stappen

Om tot passende zorg te komen, moeten we zes stappen zetten:

  1. Evaluatie en diagnose: een grondige evaluatie en diagnose van de gezondheidstoestand van de patiënt is essentieel om passende zorg te kunnen bieden. Dit kan onder andere middels medische testen, gesprekken met de patiënt en het verzamelen van relevante medische geschiedenis.

  2. Individueel zorgplan: op basis van de evaluatie en diagnose moet een individueel zorgplan worden opgesteld. Dit plan moet rekening houden met de specifieke behoeften en voorkeuren van de patiënt, inclusief fysieke, mentale en emotionele aspecten van de zorg.

  3. Samenwerking en communicatie: passende zorg vereist nauwe samenwerking en communicatie tussen verschillende zorgverleners, zoals artsen, verpleegkundigen, therapeuten en andere specialisten. Het delen van relevante informatie en het afstemmen van de zorgverlening is van cruciaal belang op het niveau van de 0-de lijn, 1e en 2e lijn zorg én (e)overdracht tussen al deze spelers.

  4. Ondersteuning en educatie: het bieden van passende zorg omvat ook het bieden van ondersteuning en educatie aan de patiënt én zijn/haar familie. Dit helpt hen om beter te begrijpen wat er gaande is, welke behandelingen nodig zijn en hoe ze zelf kunnen bijdragen aan het herstel of de verbetering van de gezondheid.

  5. Continuïteit van zorg: dit waarborgen is essentieel, vooral bij langdurige of chronische aandoeningen. Dit betekent dat er een gestroomlijnde overdracht van informatie en verantwoordelijkheden moet zijn tussen verschillende zorgverleners en zorginstellingen, zodat de patiënt altijd de juiste zorg krijgt, ongeacht waar hij/zij zich bevindt. Denk ook aan een goede samenwerking tussen het sociaal- en medisch domein.

  6. Evaluatie en aanpassing: de zorg moet regelmatig worden geëvalueerd en indien nodig worden aangepast. Dit kan middels het monitoren van de gezondheidstoestand van de patiënt, het evalueren van de effectiviteit van de zorginterventies en het luisteren naar de feedback van de patiënt en zijn/haar familie.

Door deze stappen te volgen, kunnen zorgverleners passende zorg bieden die is afgestemd op de behoeften en voorkeuren van de patiënt, wat leidt tot een betere gezondheidsresultaten en patiënttevredenheid. 

Digitalisering

Digitalisering kan een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van passende zorg. Via digitale technologieën en informatiesystemen kunnen zorgverleners sneller en efficiënter toegang krijgen tot patiëntgegevens, medische informatie en behandelrichtlijnen. Dit stelt hen in staat om beter geïnformeerde en meer gepersonaliseerde behandelplannen op te stellen. Bovendien hebben digitale zorgoplossingen zoals telehealth en e-consulten zorg op afstand mogelijk gemaakt, zodat patiënten gemakkelijker toegang hebben tot specialistische zorg.

Digitalisering zal ook bijdragen aan het verbeteren van de coördinatie van zorg. Via elektronische patiëntendossiers en communicatieplatforms kunnen zorgverleners eenvoudig informatie uitwisselen, wat de samenwerking tussen verschillende zorgverleners bevordert. Dit kan ervoor zorgen dat de zorg naadloos op elkaar aansluit en er geen dubbele of tegenstrijdige behandelingen plaatsvinden.

Hoewel digitalisering veel voordelen biedt, is het belangrijk om rekening te houden met de digitale vaardigheden en toegankelijkheid van alle patiënten. Niet iedereen heeft dezelfde vaardigheden of middelen om toegang te krijgen tot digitale zorgoplossingen. Het is daarom essentieel dat digitale zorginitiatieven inclusief en toegankelijk worden ontwikkeld, zodat iedereen gelijke toegang heeft tot passende zorg.

Om de verhouding tussen passende zorg en digitalisering te waarborgen, is het belangrijk dat zorgverleners, beleidsmakers en technologieontwikkelaars samenwerken. Dit om ervoor te zorgen dat digitale zorgoplossingen worden ontworpen en geïmplementeerd met het oog op de behoeften en voorkeuren van patiënten, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit en de individualisering van de zorg.

Together we care!  

Referentie

  1. Link