Nij Smellinghe investeert in toekomstbestendige zorg

6 juni 2024
Zorgtransitie
Nieuws

Het Nij Smellinghe Ziekenhuis Drachten heeft bekendgemaakt in 2024 vooral te willen investeren in zijn medewerkers, samenwerking en duurzaamheid. Het ziekenhuis staat net als andere zorgorganisaties voor grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de toegenomen zorgvraag door de vergrijzing, het personeelstekort en de hogere kwaliteitseisen en volumenormen. Om goede zorg beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar te houden voor de inwoners van Zuidoost Friesland en daarbuiten wil het ziekenhuis toekomstbehendig worden om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden.

Nij Smellinghe heeft 2023 afgesloten met een positief financieel resultaat van € 5,1 miljoen. In 2022 was dat nog € 2,1 miljoen. Dit komt onder andere doordat het Nij Smellinghe een ‘gevoelig’ ziekenhuis is geworden en daarmee een extra compensatie (beschikbaarheidsbijdrage) van € 3,0 miljoen krijgt voor de SEH en acute verloskunde. Het ziekenhuis zet de extra middelen in om de continuïteit en beschikbaarheid van de acute zorg in de toekomst te waarborgen. Er komt onder andere een nieuwe afdeling Acute Zorg met Spoedplein en geïntegreerde huisartsenpost. Onlangs is gestart met de bouw hiervan.

Samenwerking in de regio

Vanaf eind 2025 zal op deze plaats worden samengewerkt met ZuidOostZorg en andere Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Dokterswacht en ambulancediensten. Door de krachten, kennis en expertise te bundelen, wordt een situatie gerealiseerd waarin voor alle inwoners van Zuidoost Friesland de juiste acute zorg beschikbaar is wanneer zij dit nodig hebben. Waar mogelijk wordt de acute zorgvraag thuis opgevangen.

Verder zal de jarenlange samenwerking tussen Nij Smellinghe en ZuidOostZorg op het gebied van de (ouderen)zorg in 2025 worden versterkt met een bestuurlijke fusie. Met deze fusie willen beide partijen inzetten op betere en toegankelijke zorg voor de regio Zuidoost Friesland.

Tevreden medewerkers

Het Nij Smellinghe investeert in verschillende opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden, heeft in 2023 een Coachhuis opgericht en oriënteert zich samen met Zorg voor het Noorden op nieuwe manieren van leren. Bijvoorbeeld via een skillslab voor scenariotrainingen of via een VR-bril. Daarnaast leidt het ziekenhuis maximaal op. Door de inzet van het programma ‘Grip op Verzuim’ is het ziekteverzuim in het ziekenhuis met 2% gedaald naar 5,4%. Mede hierdoor is het ziekenhuis voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste werkgever.

Duurzaam en toegankelijk

Het Nij Smellinghe investeert ook in het verduurzamen en (ver)bouwen van het ziekenhuis om zo een duurzame, prettige en inspirerende werk- en verblijfomgeving te creëren. In 2024 zullen er extra zonnepanelen worden geplaatst. Samen met de 9.000 bestaande zonnepanelen leveren die ruim 50% van het jaarlijkse stroomverbruik op. Ook worden dit jaar de voorbereidingen getroffen voor een tweede Warmte Koude Opslag (WKO). Die moet het gasverbruik sterk terugdringen.

Om de zorg toegankelijker te maken voor patiënten, maakt het Nij Smellinghe net als veel andere ziekenhuizen gebruik van digitale oplossingen, zoals de succesvolle BeterDichtbij-app. Via de app kunnen patiënten op een laagdrempelige manier en wanneer het hun uitkomt vragen stellen aan hun zorgverlener. Ook geeft de app toegang tot animatievideo’s om patiënten voor te lichten over hun aandoening, onderzoek of behandeling.

Ziekenhuiszorg in Friesland moet veranderen

Vorige maand (April 2024) vond in Leeuwarden een bijeenkomst plaats over de routekaart naar toekomstbestendige ziekenhuiszorg. Doel van de bijeenkomst was om zorgaanbieders, overheden en onderwijs te informeren en te horen wat zij als kansen en uitdagingen zien.

De belangrijkste conclusie was dat de ziekenhuiszorg in Friesland moet veranderen, maar dat niet iedereen die noodzaak ziet. Die moet voor inwoners en een deel van de zorgmedewerkers duidelijker in beeld komen. In het toekomstscenario dat de voorkeur heeft van het kernteam dat zich bezighoudt met de toekomst van de ziekenhuiszorg, blijft het Nij Smellinghe in Drachten net als nu een algemeen ziekenhuis.