Noordwest Ziekenhuisgroep scoort op IZA en kan verder

6 september 2023
Noordwest Ziekenhuis_art_computer
Zorgtransitie
Nieuws

Noordwest Ziekenhuisgroep heeft een positieve beoordeling gekregen van zorgverzekeraars Coöperatie VGZ en Zilveren Kruis voor de snelle toets van hun integrale transformatieplan. Bij dit plan is rekening gehouden met de ambities die in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) staan. Deze positieve beoordeling is een belangrijke eerste stap voor Noordwest om passende en toekomstbestendige zorg voor de regio verder te ontwikkelen. Later dit jaar volgt de goedkeuring op het daadwerkelijke plan.

Jurgen Sernee, lid van de raad van bestuur van Noordwest, is verheugd over de positieve IZA beoordeling: “We zijn trots op de erkenning van de zorgverzekeraars voor Noordwest. We hebben een volledig plan ingediend met bestaande en nieuwe initiatieven en hebben ook onze zorgpartners in de regio hierbij meegenomen. Het plan is tot stand gekomen met minimale inzet van externen en met grote inbreng van onze eigen mensen. We zijn ervan overtuigd dat deze projecten in grote mate zullen bijdragen aan goede en toekomstgerichte zorg voor onze inwoners van de regio. De positieve beoordeling van VGZ en Zilveren Kruis bevestigt deze overtuiging en sluit goed aan bij onze missie: ‘Zorg voor elkaar’.”

Transformatiegelden IZA

Zorgorganisaties kunnen transformatiegelden aanvragen bij de zorgverzekeraar voor initiatieven die bijdragen aan passende zorg, toegankelijkheid van de zorg, regionale samenwerking of andere doelstellingen uit het IZA. VWS heeft 2,8 miljard euro beschikbaar gesteld voor impactvolle zorgtransformaties, om de zorg nu en in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden.

Alle aspecten belicht

Het ingediende plan draait om het toegankelijk houden van zorg en het bieden van ruimte voor zorgprofessionals. Op die manier kan Noordwest de groeiende zorgvraag opvangen en inspelen op demografische veranderingen. Dat vraagt om het maken van keuzes en het werk op een andere manier organiseren.

De eigen zorgverleners van Noordwest hebben daarbij een actieve rol en hebben een bijdrage geleverd aan het volledig integraal plan dat is ingediend waarbij alle aspecten zijn meegenomen. Van de toekomstige polikliniek tot professionele zeggenschap en van digitalisering tot de inrichting van de nieuwbouw.

Samenwerking

Noordwest werkt samen met andere zorginstellingen in de regio om de zorg anders te organiseren en zo samen een deel van de zorggroei regionaal op te vangen. Ook werkt Noordwest samen met regionale partners in netwerken zoals Noord-Holland Noord Gezond en het Regioplatform.

Hier organiseren zij gezamenlijk de zorg in netwerken, inclusief de benodigde digitale en financiële infrastructuur. Landelijk is Noordwest betrokken bij het mProve-netwerk. Als lid van dit netwerk van zeven topklinische ziekenhuizen werken zij samen aan merkbaar betere zorg.