Pilot met platform voor hybride zorg bij Maasstad

19 maart 2024
Doctor using laptop at desk in clinic working on computer at room office.
Digitalisering
Nieuws

Het Maasstad Ziekenhuis heeft als eerste ziekenhuis van de zeven Santeon-ziekenhuizen het digitale platform van het Medisch Servicecentrum (MSC) in gebruik genomen. Via dit platform gaat het Maasstad Ziekenhuis een groep astmapatiënten monitoren; niet alleen eigen patiënten, maar ook patiënten van andere ziekenhuizen. Met de pilot zet het Maasstad Ziekenhuis technisch gezien een grote stap vooruit richting een open platform voor hybride zorg.

Hybride zorg, een combinatie van digitale en persoonlijke zorg, is essentieel geworden om aan de groeiende zorgvraag te voldoen. Doel van de pilot is dan ook om samen met de andere Santeon-ziekenhuizen ervaring op te doen in het gezamenlijk monitoren van patiënten via één platform, zodat uiteindelijk ook andere ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties en huisartsen het platform kunnen gaan gebruiken.

Met hybride zorg krijgen patiënten digitaal zorg thuis als het kan en zorg op locatie bij de zorgverleners als dat nodig is. Afhankelijk van hoe het met de gezondheid van de patiënt gaat, wordt gekeken welke fysieke zorg nog nodig is. De zorg vindt zoveel mogelijk thuis plaats, op het moment dat dit de patiënt het beste uitkomt.

Thuismonitoringscentrum

Verpleegkundigen houden met thuismonitoring via het digitale platform van het MSC vinger aan de pols bij patiënten. Patiënten doen zelf metingen en/of vullen vragenlijsten in die in het thuismonitoringscentrum binnenkomen. Verpleegkundigen in het centrum beoordelen de ingevulde informatie en reageren op vragen die patiënten via de app aan hen stellen. Laten de ingevulde gegevens geen afwijkingen zien? Dan is er verder geen actie nodig. Zijn er wel afwijkingen te zien of laat de patiënt weten dat de klachten erger worden? Dan zien de thuismonitoringsverpleegkundigen dit en neemt een van hen contact op met de patiënt. Waar nodig overleggen de thuismonitoringsverpleegkundigen met een arts of verpleegkundig specialist.

Door de monitoringsactiviteiten samen met andere Santeon-ziekenhuizen op grote schaal in te richten in een centraal Medisch Servicecentrum, kunnen deze activiteiten zo efficiënt mogelijk worden georganiseerd en kan de werkdruk op de zorgafdelingen worden verkleind.

Toekomstplannen

Plan is om de gezamenlijke diensten met thuismonitoring van de zeven Santeon-ziekenhuizen in de toekomst verder uitbreiden onder de noemer ‘Zorg bij jou’. Zo kunnen steeds meer zorgpaden op deze manier worden ondersteun. Ook kunnen in de toekomst andere diensten worden aangeboden via het MSC, zoals voorlichting en prehabilitatie. Dit laatste betekent dat patiënten digitaal worden begeleid om sterker en gezonder te worden voorafgaand aan hun operatie. Dit komt hun herstel na de operatie ten goede.

Hybride zorg nuttig en nodig

Thuismonitoring kan een gewaardeerde aanvulling zijn op traditionele zorgmethodes. Hoewel het zeker niet voor iedere patiënt geschikt is, zien de meeste de patiënten de voordelen van zelfmanagement en voelen ze zich meestal veilig omdat ze voortdurend worden gemonitord. Hybride zorg is bovendien simpelweg noodzakelijk om te zorgen dat de zorg niet dichtslibt en daadwerkelijk kan transformeren. Onlangs maakten zorgorganisatie Rivas en huisartsenvereniging HenZ nog bekend dat er plannen liggen om hun vijf bestaande hybride zorgpaden, onder andere voor hartfalen, COPD en astma, uit te breiden met zeven nieuwe paden.