Platform voor opschaling digitale zorginnovaties gelanceerd

5 maart 2024
digizo
Digitalisering
Nieuws

Op maandag 4 maart presenteerde minister Helder tijdens het IZA-congres officieel Digizo.nu. Het betreft hier een platform dat is ontwikkeld op initiatief van het IZA dat organisaties gaat ondersteunen bij het transformeren van hun processen. De belangrijkste functie van het officieel gepresenteerde platform is het bieden van hulp bij het opschalen van deze processen naar grotere schaal. Michel Hofman, programmadirecteur van Digizo.nu: “Met alles wat we doen hebben we de mensen werkzaam in de zorg en ondersteuning voor ogen. Om hen te ontlasten, waardoor zij meer tijd aan de cliënt of patiënt kunnen besteden.”

Vooralsnog vinden talloze innovaties in digitale en hybride technologieën in de zorg, die een meerwaarde kunnen bieden voor zorgverleners, patiënten, cliënten en burgers, nog niet de brede toepassing die ze verdienen. Digizo.nu wil die kloof dichten door actief bij te dragen aan het opschalen van deze innovaties, zodat ze daadwerkelijk een integraal onderdeel kunnen worden van de dagelijkse zorgpraktijk. Minister Helder van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vertelt tijdens de presentatie op 4 maart in het Beatrix Theater in Utrecht: “Het is erg goed dat alle IZA-partijen de krachten bundelen om hybride zorg met passende inzet van digitale toepassingen op te schalen! Want de urgentie is hoog. We moeten de zorg anders organiseren en hebben daar iedereen bij nodig. Burgers, patiënten, cliënten en mantelzorgers. En vooral ook professionals die met plezier in de zorg willen werken.”

Faciliteren transformatie

Het nieuwe platform gaat zorgorganisaties ondersteuning bieden en de transformatie waar mogelijk faciliteren. Hiertoe prioriteren, toetsen en evalueren de medewerkers van Digizo.nu tal van digitale toepassingen. De belangrijkste stap is het bieden van hulp bij het opschalen van deze processen, zoals is overeengekomen in het Integraal Zorgakkoord. Alle 14 IZA partners, die dit akkoord hebben ondertekend, hebben zich gecommitteerd aan dit doel moedigen hun leden aan om hun processen te transformeren. Uiteindelijk gaat het samen te leren wel en niet werkt in de praktijk en zo de zorg beschikbaar te houden voor de toekomst.

Digitale toepassingen met impact

Digizo.nu selecteert en beoordeelt samen met alle betrokken partijen potentieel impactvolle processen met digitale toepassingen. Er worden afspraken gemaakt over randvoorwaarden voor brede opschaling, er wordt hulp voor implementatie en opschaling geboden en (systeem)knelpunten die breed opschalen in de weg staan, worden besproken. Alle kennis, ervaring en geleerde lessen die hieruit voortkomen, worden openbaar beschikbaar gemaakt voor alle organisaties in de zorg en ondersteuning.

Een concreet voorbeeld van een innovatie die Digizo.nu schaalgrootte wil geven is hybride incontinentiezorg. Dit concept omvat het gebruik van slim incontinentiemateriaal dat, door middel van een sensor, een seintje geeft aan een smartphone wanneer actie is vereist. Andere gepinpointe projecten, die Digizo.nu op haar website presenteert, betreffen onder meer hybride medische zorg bij COPD en leefpatroonmonitoring. Vanaf 4 maart 2024  worden er steeds weer nieuwe projecten aan de website toegevoegd die volgens betrokkenen opschalingswaardig zijn.  

Opschaling betekent samenwerken

Op dit moment werkt Digizo.nu aan in totaal bijna 20 processen, waarvan de eerste resultaten dus nu al beschikbaar zijn op hun website. Het streven is om eind tweede kwartaal van dit jaar de eerste processen op de 'Pas toe lijst' te hebben staan. Wat betekent dat deze processen klaar zijn voor brede opschaling, dat alle partijen hierachter staan en dat zij hun leden stimuleren om deze op te schalen. Digizo.nu heeft een breed scala aan stakeholders aan boord: organisaties die de patiënt vertegenwoordigen, welzijnsmedewerker,  branche- en beroepsorganisaties, de overheid, zorgverzekeraars en zorgkantoren. Hiermee heeft het platform de benodigde integrale scope die nodig is voor doeltreffende opschaling.

Michel Hofman benadrukt tot slot graag het belang van samenwerking voor brede opschaling: "Daarom zoeken we actief naar synergie met verwante programma's en initiatieven, waaronder de Vliegwielcoalitie. De lancering markeert een belangrijke mijlpaal voor Digizo.nu om gezamenlijk invulling te geven aan de afspraken in het IZA. En daarmee merkbare impact te maken.”