Positieve beoordeling snelle toets GGZ Noord-Holland-Noord

1 mei 2024
Zorgtransitie
Nieuws

GGZ Noord-Holland-Noord heeft een positieve beoordeling ontvangen van zorgverzekeraars Coöperatie VGZ en Zilveren Kruis voor het transformatieplan ‘Focus op Herstel’. In het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft de zorgaanbieder die is gespecialiseerd in geestelijke gezondheidszorg voor alle leeftijden, plannen gemaakt om de wachtlijsten aanzienlijk terug te dringen. In het transformatieplan staat onder meer hoe behandelcapaciteit kan worden vrijgespeeld en de zorg voor cliënten slimmer kan worden ingezet.

Jos Brinkmann, bestuurder van GGZ Noord-Holland-Noord, is blij met de positieve beoordeling: “Met de goedkeuring van de snelle toets is een belangrijke stap gezet voor de transformatie. Het betekent concreet dat wij ons programma ‘Focus op Herstel’ kunnen uitvoeren. De negen nieuwe projecten vragen namelijk behoorlijke investeringen en samen met VGZ en Zilveren Kruis werken we eraan om deze de komende jaren te kunnen betalen.” Sneller hulp voor cliënten GGZ GGZ Noord-Holland-Noord en zorgverzekeraars VGZ en Zilveren Kruis werken al meerdere jaren intensief samen aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de geestelijke gezondheidszorg in de regio Noord-Holland-Noord. De inzet op Passende Zorg staat onder meer centraal in het partnerschap dat de zorgaanbieder is aangegaan met VGZ (Zinnige Zorg Alliantie).

Minder administratietijd, leuker werk

Het doel van deze IZA-aanvraag is onder meer om actief te werken aan het verminderen van de wachttijden voor cliënten. Om cliënten sneller te kunnen helpen gaat GGZ Noord-Holland-Noord meer fasegericht behandelen met gestructureerde evaluatie- en bijstuurmomenten. Ook wordt het behandelaanbod meer vraag gestuurd opgezet. Dit betekent dat cliënten worden gestimuleerd om regie terug te nemen en samen met de behandelaar de hersteldoelen te formuleren. Ten slotte worden digitale middelen ingezet, waaronder AI-tools en spraak gestuurd rapporteren.

Ook de regio Noord-Holland-Noord kent een tekort aan zorgverleners. Momenteel komt de regio zo'n 1.700 zorgverleners tekort om aan de groeiende zorgvraag te kunnen voldoen. Als er niets verandert heeft de regio in 2032 9.800 professionals nodig om mensen de zorg te kunnen bieden die zij nodig hebben. Ook is er in de regio een tekort aan behandelaren voor complexe GGZ-vragen. Voor GGZ Noord-Holland-Noord zijn medewerkers belangrijke schakels om mensen te kunnen helpen. De organisatie zet daarom in op een goede balans tussen werklust en werklast voor werknemers en biedt een prettige leer- en werkomgeving. Hierbij maakt de organisatie ook gebruik van digitale tools om administratiearm te behandelen. Ondersteunende technologie kan behandelcapaciteit vrijspelen, wat ten goede komt aan de cliënt.

Meer successen

Begin dit jaar heeft ook mProve de snelle IZA-toets met succes doorlopen.  De organisatie mProve is een innovatief samenwerkingsverband van zeven topklinische ziekenhuizen: Albert Schweitzer ziekenhuis, Isala, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Noordwest Ziekenhuisgroep, Máxima MC, Rijnstate en Zuyderland Medisch Centrum. Samen willen zij de toekomst van de zorg vormgeven en vernieuwing aanjagen met doeltreffende, schaalbare innovaties. Ook het plan van mProve is positief beoordeeld door zorgverzekeraars Coöperatie VGZ en Zilveren Kruis en wordt verder uitgewerkt.