Programma LSP Ketenzorg na tien jaar beëindigd

23 januari 2024
lsp
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Na tien jaar innovatieve ontwikkeling en implementatie, komt er een einde aan het LSP Ketenzorg programma. Sinds de start in 2013, met de ondertekening van het ‘Convenant informatie-uitwisseling ketenzorg’ door verschillende zorgkoepels, heeft het programma een rol gespeeld in het verbeteren van de informatie-uitwisseling tussen zorgverleners in de ketenzorg. Het LSP Ketenzorg programma heeft zo duidelijk bijgedragen aan de ontwikkeling van een efficiëntere en veiligere zorginfrastructuur in Nederland.

Bij de start van het programma LSP Ketenzorg was een belangrijk doel de ondersteuning van programmatische zorg. Het gaat dan over de klassieke zorgprogramma’s voor Diabetes type II, CVRM en Astma/COPD en algemene zorgprogramma’s Ouderenzorg en GGZ rond thema’s als persoonsgerichte zorg en netwerkzorg. Hiervoor is een toekomstbestendige doelarchitectuur ontwikkeld, die rekening houdt met de toenemende veiligheidseisen en verscherping van de wet- en regelgeving. Deze basisstructuur ondersteunt  ook multidisciplinaire samenwerking, zoals tussen het HIS bij de huisarts (voor beleid, inclusie en exclusie) en het KIS bij de zorggroep (voor protocollen, rapportages en declaratie).

ZIB’s en PGO’s

Tijdens het tienjarig bestaan heeft het LSP Ketenzorg programma belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. Deze betroffen niet alleen het verbeteren van de multidisciplinaire samenwerking en gegevensuitwisseling, maar ook de implementatie van zorginformatie bouwstenen (ZIB’s) en de innovatie in de authenticatiemethoden, zoals het vereenvoudigen van het gebruik van de UZI-pas.

Een opmerkelijke bijdrage van het LSP Ketenzorg is de ondersteuning bij de ontwikkeling van Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO’s), die patiënten meer controle geven over hun gezondheidsgegevens. Het Landelijk Schakelpunt (LSP) maakt het namelijk voor Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO's) mogelijk om op een veilige en gestandaardiseerde manier gezondheidsgegevens op te vragen van zorgaanbieders. Deze PGO’s zijn een belangrijke stap voorwaarts in het streven naar patiëntgerichte zorg, waarbij patiënten actief betrokken worden bij het monitoren van hun eigen gezondheid.

LSP+  en MedMij

Terwijl het LSP Ketenzorg programma afloopt, blijven hieraan verbonden ontwikkelingen gewoon doorgaan, onder meer via LSP+ en MedMij. LSP+ dient als een aanvulling op het bestaande LSP en zorgt voor een koppeling met MedMij. Dit is een platform dat patiënten in staat stelt hun gezondheidsgegevens te beheren in een PGO.

Hoewel het programma dus officieel is beëindigd, verdwijnen de resultaten uiteraard niet. In de toekomst zal de gezondheidszorg voortbouwen op de fundamenten die door LSP Ketenzorg zijn gelegd. Vanaf 2024 wordt tot slot de focus gericht op de doorontwikkeling van persoonsgerichte zorg en netwerkzorg. In verschillende regio’s worden straks pilots  uitgevoerd, om te onderzoeken hoe de architectuur van LSP Ketenzorg kan dienen als basis voor de gegevensuitwisseling die hierbij nodig is.