Santeon en VGZ mikken op landelijke hybride zorg met Zorg bij jou

15 februari 2024
Gezin aan tafel 1 Zorg bij jou
Digitalisering
Nieuws

Samenwerking kreeg voor veel (zorg)organisaties het afgelopen jaar een impuls door de regioplannen die in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn ontwikkeld. In 2024 krijgen die plannen handen en voeten. Zorgverzekeraars zoals coöperatie VGZ en medisch servicecentrum (MSC) Zorg bij jou van Santeon hebben hun krachten gebundeld om telemonitoring en andere zorgdiensten centraal te regelen.

“Onze krachten bundelen houdt meer in dan alleen samenwerken”, vertelt directeur van Zorg bij jou, Siebren van der Kooij, in een interview met ICT&health. “We leren van elkaar en ontwikkelen hybride zorgpaden en diensten die zorgverleners kunnen inzetten om op die manier meer capaciteit voor hun zorgverleners vrij te maken. Vervolgens streven we ernaar om deze diensten door heel Nederland uit te rollen.”

Verder dan samenwerken

Innovatiemanager digitale transformaties bij Coöperatie VGZ, Nathalie van de Louw beaamt dat: “Ons partnership gaat inderdaad verder dan alleen samenwerken. We moeten durven vertrouwen op elkaars kennis en gebruik maken van elkaars ervaringen. Alleen zo kunnen we de ambities in rap tempo met elkaar realiseren. Het gaat leiden tot een enorme verbetering voor de toegankelijkheid van de zorg, voor iedere patiënt in Nederland, ongeacht waar je woont.”

In het derde kwartaal van 2023 kregen de Santeon-ziekenhuizen akkoord van het ministerie van VWS en van zorgverzekeraars VGZ en Zilveren Kruis om hybride zorg in Nederland verder te ontwikkelen. Onder de noemer ‘Zorg bij jou’ wordt vanuit de Santeon-ziekenhuizen een gezamenlijk medisch servicecentrum ontwikkeld. Daar waar mogelijk gebeurt de zorgverlening digitaal. Fysieke zorg gebeurt op locatie als dat echt nodig is. Op die manier hebben patiënten snel de beste zorg in de buurt. En er wordt kostbare tijd vrijgespeeld van zorgprofessionals, die voor andere patiënten kan worden ingezet.

Stappen in hybride zorg

De ontwikkeling van hybride zorg in Zorg bij jou kent verschillende stappen, vertelt Van der Kooij. “We zijn begonnen met de invoering van monitoring-apps en het opzetten van medisch servicecentra in de verschillende Santeon-ziekenhuizen. Nu zijn we op het punt dat we data uit de verschillende apps als Luscii, Sananet en Beterdichtbij samenvoegen in een overkoepelend dashboard van Zorg bij jou. Van daaruit wordt onze dienst- en zorgverlening in één samenwerkend, virtueel MSC georganiseerd en uitgevoerd. We werken toe naar een ecosysteem waarop later ook andere apps kunnen aansluiten.”

Zorg bij jou is ontstaan vanuit de zeven topklinische ziekenhuizen van de Santeon-groep. Na het draaien van lokale proefprojecten in de ziekenhuizen, werd de conclusie getrokken dat er een gezamenlijke aanpak nodig is om te kunnen versnellen en om de zorg toekomstbestendig te kunnen inrichten. Zo ontstond in 2023 het medisch servicecentrum Zorg bij jou.

Voor en door zorgverleners

“Het bijzondere aan Zorg bij jou is dat het door en voor zorgverleners is opgezet”, schetst Van der Kooij. “Ervaringen, ideeën, ervaringen van patiënten en wensen van zorgverleners uit de verschillende Santeon-ziekenhuizen worden meegenomen in het ontwikkelen van hybride zorgpaden.”

Lees het artikel over Zorg bij jou in ICT&health editie 1, die rond 15 februari verschijnt.