Selfies helpen bij depressiedetectie

18 maart 2024
depressie
Apps
Nieuws

Onderzoekers hebben een nieuwe methode ontwikkeld om te analyseren of je aan iemands gezichtsuitdrukking kunt zien of iemand depressief is. Dit onderzoek gebeurt door het analyseren van beelden van het gezicht, die automatisch worden vastgelegd door de frontcamera van smartphones. Dit MoodCapture-onderzoek werd uitgevoerd over een periode van 90 dagen. In totaal deden 177 deelnemers mee die de diagnose ‘ernstige depressie’ hadden. Bij hen werden automatisch en aselect, of zoals de onderzoekers zelf zeggen ‘in het wild’ 125.000 foto’s verzameld. Naast het maken van de beelden kregen de deelnemers op specifieke momenten vragen die gerelateerd waren aan depressie.

Het MoodCapture-onderzoek werd uitgevoerd door een team van onderzoekers die voornamelijk verbonden zijn aan Dartmouth College in de VS. Het primaire doel was om de mogelijkheid te verkennen om automatisch vastgelegde beelden kunnen helpen bij het beoordelen van depressie. Het innovatieve onderzoek zoekt naar specifieke kenmerken in foto's - zoals gezichtsuitdrukkingen, omgevingskenmerken en interactiepatronen - waarmee depressies kunnen worden geïdentificeerd bij mensen terwijl ze gewoon bezig zijn met hun alledaagse activiteiten.

Door het analyseren van deze beelden met machine learning technieken, hoopt het onderzoeksteam depressie eerder te herkennen. Dit zou kunnen bijdragen aan vroegtijdigere detectie van depressie, waardoor mensen mogelijk sneller kunnen worden geholpen.

AI en depressie

De methode toont de mogelijkheden van smartphonebeelden en AI bij het vaststellen van depressie. Dit is een vernieuwende stap in de richting van de ontwikkeling van effectievere en gebruikersgerichte mentale gezondheidsbeoordelingstools. De studie heeft ook ruimschoots aandacht voor privacybescherming en ethische overwegingen omdat de verzamelde gegevens van deze groep natuurlijk gevoelig liggen.

Het gebruik van smartphones en kunstmatige intelligentie (AI) in de psychiatrische zorg rukt snel op. In Nederland streeft de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) bijvoorbeeld steeds actiever naar digitalisering en hybride zorg. Een aantal voorbeelden van goed werkende digitale tools in Nederland zijn onder meer PsyQ Online, Youz Online en Indigo Online. Deze zijn met name ondersteunend bij de behandeling van diverse mentale problemen zoals depressie. Een mooi voorbeeld van een app, die net als MoodCapture, patiënten kan helpen bij zelfmanagement is Mindlez. Dit is een app die mensen met schizofrenie en OCD  helpt om te signaleren wanneer hun gedachten ‘de verkeerde kant op dreigen te gaan.’  

Gezichtskarakteristieken

MoodCapture is vernieuwend omdat het niet alleen actie van de gebruiker vraagt maar ook passieve data verzamelt. Doordat dit automatisch gebeurt, hebben mensen niet het gevoel dat ze iets opgedrongen wordt. De studie onderzocht belangrijke beeldkenmerken zoals hoek, dominante kleuren, belichting, in combinatie met gezichtskarakteristieken om depressieve en niet-depressieve kenmerken te classificeren. Op deze manier kunnen dagelijkse momenten en emotionele toestanden worden vastgelegd, zonder dat de privacy wordt geschonden.

Digitale beoordelingstools

Om de technologie nog effectiever te maken, gaan de onderzoekers in de toekomst de diagnostische capaciteit van de tool verbeteren. Daarvoor zijn allereerst veel meer data nodig en moet de AI getraind worden met behulp van een grotere diversiteit van deelnemers. De ambitie is om te evolueren naar een systeem waarbij beelden direct op het apparaat worden verwerkt, zonder dat deze het apparaat ooit verlaten. Dit zou niet alleen de privacy vergroten maar ook de weg vrijmaken voor persoonlijke en contextgevoelige mentale gezondheidsmonitoring.