Streven naar meer zorgpaden via thuismonitoring

8 april 2024
Thuismonitoring-080424
Monitoring
Nieuws

Patiënten van het Catharina Ziekenhuis hoeven dankzij thuismonitoring minder vaak naar het ziekenhuis voor routinecontroles naar het ziekenhuis te komen. In het Monitoringscentrum houden gespecialiseerde monitoringsverpleegkundigen het herstel van de patiënten via beeldschermen en headsets rechtstreeks in de gaten en adviseren de patiënten als dat nodig is. Het bespaart de patiënt en mogelijk diens begeleider of mantelzorger tijd. Er wordt gestreefd om meer zorgpaden via thuismonitoring te laten verlopen.

“Thuismonitoring betekent zelf thuis via een app op je mobiel of tablet de regie houden over je herstel en je gezondheid, met de specialist die over de schouder meekijkt”, legt afdelingsmanager Joris Reijnders van het Monitoringscentrum uit. “Via de app geef je je herstel door aan de hand van waarden die je bij jezelf meet, de bloeddruk bijvoorbeeld of suikerspiegelwaarden. 

Zes thuismonitoring zorgpaden

Het Monitoringscentrum van het Catharina Ziekenhuis begeleidt bij zes zorgpaden.  Dat geldt voor COPD, Covid, influenza, zwangerschapsdiabetes en hartfalen. En ook patiënten die een herseninfarct hebben gehad worden via thuismonitoring begeleid. Aan de meetwaarden die patiënten doorgeven via de app zien de verpleegkundig Ingen of het herstel van de patiënten goed gaat. Wanneer dat niet het geval is dan schakelen de monitoringsverpleegkundigen snel met de betreffende ziekenhuisafdeling hierover. Op deze manier kunnen ook onnodige ziekenhuisopnames worden voorkomen.

Monitoringsverpleegkundigen houden de oplichtende beeldschermen in het Monitoringscentrum in de gaten. De schermen tonen duidelijke grafieken en geven waarden aan, zoals bloedsuikerwaarden bij patiënten met zwangerschapsdiabetes.

Zaadje geplant in coronatijd

Thuismonitoring wordt in steeds meer ziekenhuizen in Nederland toegepast. De coronapandemie is een katalysator gebleken voor het inzetten van deze vorm van zorg op afstand. Ook het Catharina Ziekenhuis heeft thuismonitoring ingezet in coronatijd. Toen werd gezicht naar manier om patiënten meer op afstand te kunnen begeleiden.

Vervolgens werd er een start gemaakt met afstandszorg voor grieppatiënten en patiënten met COPD. Er wordt gestreefd om elk kwartaal nieuwe zorgpaden toe te voegen. Het Catharina Ziekenhuis is een van de zeven topklinische ziekenhuizen dat deel uitmaakt van Santeon. Via het innovatieproject ‘Zorg bij jou’ wordt samengewerkt om thuismonitoring daar waar het kan in te zetten.

Zorg bij jou

Over tien jaar één miljoen patiënten aan de thuismonitoringsapp, alleen al binnen Zorg bij jou. Het zijn stevige aspiraties. Maar wat als de patiënt niet wil?  ‘Sommige patiënten hebben koudwatervrees. Dat is begrijpelijk. Wij zien dat oudere patiënten er soms meer moeite mee hebben dan jongere, digitaal vaardige patiënten”. Maar er is geen dwang om met thuismonitoring aan de gang te gaan”, zegt Reijnders. Voordeel is dat patiënten dankzij thuismonitoring veel meer met hun herstel gen hun gezondheid bezig zijn dan voorheen.

Waar patiënten eerst weken of maanden moesten wachten op een polibezoek kunnen ze nu elk moment van de dag zien hoe het met hun gezondheid gaat. De app van Zorg bij jou geeft ook voorlichting en lessen. Een voorbeeld hiervan is wat je kunt doen om gezonder te leven.

Resultaten

Harde resultaten over de effecten van thuismonitoring in het Catharina Ziekenhuis zijn er nog niet. Daarvoor wordt deze werkwijze nog niet lang genoeg gebruikt. Wat ze wel weten is dat de patiënten weten dat thuismonitoring het herstel bevordert en de gezondheidstoestand stabieler houdt. Patiënten weten dat ze op afstand door een gespecialiseerde afdeling in de gaten worden gehouden. Door deze werkwijze blijft er ook meer tijd over voor patiënten met andere ziektebeelden die niet via thuismonitoring kunnen worden geholpen. Thuismonitoring draagt bij aan het betaalbaar en beschikbaar houden van de zorg.