Studie naar ‘minder piepjes en alarmen’ op IC gehonoreerd

29 november 2023
IC
Tweedelijn
Nieuws

Minder piepjes en alarmen op de IC. Dat is het doel van de Slim Alarmbeheer Studie, die wordt gecoördineerd door UMC Utrecht. Onlangs is dit onderzoek gehonoreerd met acht ton. In de studie wordt bekeken hoe piepende, medische apparaten rond het bed van de patiënt anders kunnen worden ingezet. Met behulp van slimmere algoritmes kunnen de apparaten stiller worden en kan desondanks de zorgverlener tijdig en goed worden geïnformeerd.

De Slim Alarmbeheer Studie wordt uitgevoerd als onderdeel van Smart And Silent ICU (SASICU). Dat is een met 17 miljoen euro gefinancierd onderzoeksproject met een publiekprivaat karakter. Hierbij zijn ook andere Europese academische ziekenhuizen en innovatiepartners Dräger en Ascom betrokken. Aan de Slim Alarmbeheer Studie wordt nu acht ton toegekend.

Op weg naar een stillere IC  

Hoofdonderzoekers Erik Koomen (kinderintensivist van het Wilhelmina Kinderziekenhuis) en Teus Kappen (anesthesioloog en CSIO) leggen op de website van UMC Utrecht de doelstellingen van Smart And Silent ICU uit: “Zieke kinderen, zieke volwassenen en hun families ervaren angst en stress wanneer er steeds medische apparatuur gaat piepen. In veel gevallen is het alarm nog onnodig ook. Dat heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat de verpleegkundigen op de IC-afdelingen voor kinderen en volwassenen de hele dag door de patiënten en familie geruststellen. Bezorgde familieleden willen namelijk bij ieder alarm weten wat er aan de hand is.”  

Kunstmatige intelligentie

Ook elders worden goede stappen gemaakt op weg naar veiligere en stille IC’s. Gabriele Varisco promoveerde bijvoorbeeld op dinsdag 21 maart op dit thema aan de Technische Universiteit Eindhoven. Varisco onderzocht concreet op welke manieren vroeggeboren kinderen in neonatale ICU´s optimaal bewaakt kunnen worden. Hierbij maakte hij onder meer gebruik van kunstmatige intelligentie, concentreerde hij zich op het minimaliseren van valse alarmen en het eerder ontdekken van apneu bij vroeggeboren kinderen. Door deze aanpak werd het aantal alarmen aanzienlijk verlaagd én de patiëntveiligheid verhoogd.

Meer rust op de IC

De Slim Alarm Beheer studie, die wordt gecoördineerd door UMC Utrecht, draait ook om meer rust op de IC en een optimale patiëntveiligheid. In de toekomst wordt zelfs de gehele alarmketen anders ingericht, waarbij de apparaten naast het bed verpleegkundigen gericht informeren. Zij kunnen op basis van informatie veilig en adequaat handelen, zonder dat de patiënt en de familie worden belast met de alarmsignalen vanuit de medische apparatuur. In de toekomst komt er ook een hele nieuwe vleugel bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis met IC-kamers voor kinderen (PICU). Op de nieuwe intensive care heeft iedere patiënt straks een eigen ruimte.

Juiste info op juiste moment

De onderzoekers van de Slim Alarmbeheer Studie gaan dieper in op het slim gebruiken van medische apparaten in een ecosysteem. De uitdaging is om alarmen en data van de apparaten te vertalen in de juiste informatie voor de zorgverlener. Momenteel krijgt een IC-verpleegkundige elke twee tot drie minuten een alarm. Al die piepjes verstoren het werkproces terwijl bij 80 tot 90% van deze alarmen geen directe handeling nodig is.  De onderzoekers vertellen: “Alarmen en data van medische apparatuur zijn bedoeld om te zorgen voor patiëntveiligheid en ondersteuning van het werkproces. Nu schieten ze op dit moment hun doel vaak voorbij. In deze studie zullen we een systeem ontwikkelen en toetsen met de zorgverleners om de alarmdruk te verminderen en de patiëntzorg te verbeteren.”