Visma en Zorgdomein gaan digitalisering in de zorg versnellen

7 juli 2023
Data Analysis for Business and Finance Concept
Digitalisering
Nieuws

Visma is sinds 1 juli, naast Rabo Investments en de oprichter Walter Balestra, aandeelhouder geworden van ZorgDomein. Visma is van de leiders op het gebied van softwareoplossingen die complexe processen vereenvoudigen en automatiseren. Met die expertise kan het bedrijf ZorgDomein helpen met de benodigde verdere digitalisering van de zorg.

ZorgDomein is een platform dat dagelijks door ruim 100.000 zorgprofessionals en 6.800 zorginstellingen wordt gebruikt voor het vinden, regelen en aanbieden van zorg. Om de zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden, zullen zorgprofessionals elke dag slimmer moeten werken. Digitalisering in de zorg is daarvoor een belangrijk speerpunt. ZorgDomein ondersteunt dit proces al 23 jaar met de inzet van succesvolle digitale oplossingen.

Het zorgplatform biedt zorgprofessionals de mogelijkheid digitaal te verwijzen en diagnostiek aan te vragen. Daarnaast kunnen zij via het platform ook terecht voor capaciteitsinzage, transmurale overdracht en consultatie voor betere samenwerking en afstemming met zorgverleners.

Digitalisering in de zorg versnellen

De expertise, ervaring en ondersteuning van Visma geeft ZorgDomein extra handvatten en mogelijkheden om de innovatiekracht verder te vergroten. Ook stelt de toetreding van de softwareontwikkelaar ZorgDomen in staat de vraag en invulling van klanten en gebruikers voor nieuwe relevante digitale toepassingen op het zorgplatform te versnellen. Deze toepassingen sluiten ook aan bij het Integraal Zorgakkoord.

“Platformontwikkeling, zeker in de zorg, kost geld. Denk alleen al aan basiszaken als een betrouwbare infrastructuur, onderhoud, security, privacy en hosting. Juist gezien de grote uitdagingen die de zorg kent, moeten we blijven innoveren met nieuwe digitale oplossingen die zorgprofessionals meer aandacht en tijd geven voor de patiënt", aldus Dick Gorris, algemeen directeur ZorgDomein.

Samen met Visma wil ZorDomein een nog betere bijdrage gaan leveren aan goede en toegankelijke zorg. Uiteraard steeds, zoals altijd, op een maatschappelijke verantwoordelijke manier via de guiding principles, waaronder onafhankelijkheid en objectiviteit.

Visma en ZorgDomein

Visma bedient mensen en bedrijven succesvol in diverse sectoren. Visma wil ook in de zorgsector streeft Visma centraal aanwezig zijn met digitale oplossingen die complexe materie eenvoudig maakt voor de hele keten.

“Doorslaggevend in onze keuze is het bewezen vermogen van ZorgDomein om verschillende zorginstellingen, zorgprofessionals, leveranciers en patiënten met elkaar te verbinden en te voorzien van innovatieve toepassingen die dagelijks gebruikt worden. Visma ondersteunt ZorgDomein hierin graag voor de langere termijn en we willen onze expertise toevoegen voor verdere versnelling van de digitalisering in de zorg”, vertelt Linda Emmery, Director People & Culture Visma Benelux.

ZorgDomein werd opgericht door Walter Balestra. In 2021 trad Rabo Investments toe als aandeelhouder.