ZonMw financiert studie effectiviteit online hulp bij eetstoornis

2 februari 2018
eetsstoornis-scaled
Onderzoek
Nieuws

GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula wil onderzoek naar de effectiviteit van online ondersteuning voor de behandeling van mensen met eetstoornissen. Hulp via internet is laagdrempelig en dankzij de inzet van ervaringsdeskundigen wordt de zelfredzaamheid en de eigen motivatie om te veranderen vergroot, zo stelt de GGZ-instelling. ZonMW financiert het onderzoek.

Veel mensen met eetstoornissen krijgen nu geen optimale zorg. Redenen zijn onder meer schaamte die hen belemmert in het zoeken van hulp en het niet tijdig herkennen en erkennen van de problemen. De inzet van e-health en ervaringsdeskundigheid kan de tijd tussen het begin van de problemen en het zoeken van hulp verkorten. Daarnaast kan het leiden tot een kortere behandelduur en terugval helpen voorkomen, zo is de verwachting.

Onderzoek effectiviteit online hulp schaars

Het aanbod van online hulp is groot, maar goed onderzoek naar de effectiviteit is schaars. Uit een eerdere studie bleek dat het geautomatiseerd monitorings- en feedbackprogramma ‘Featback’ (kosten-)effectiever is dan een wachtlijst. In een vervolgstudie moet dit verder onderzocht worden. Verder wil het instituut online ondersteuning door ervaringsdeskundigen onderzoeken en nagaan voor wie welke vorm van zorg het beste en meest passend is. De inzet en deelname van ervaringsdeskundigen is volgens de GGZ-instelling een van de belangrijkste bestanddelen van online interventie. Door het inzetten van eigen ervaringen kunnen zij veen wezenlijk verschil maken tussen het wel of niet accepteren van hulp en het zoeken naar de juiste (gespecialiseerde) zorg. Daarnaast worden zij getraind in het geven van online ondersteuning via e-mail of chat. 'Binnen ons centrum (GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula) is ervaringsdeskundigheid al vele jaren geïntegreerd in alle onderdelen van de behandeling. Onze centrumadviseur ervaringsdeskundigheid (Hiske Visser) en haar collega ervaringswerkers zijn nauw betrokken bij de opzet, inhoud en de uitvoer van dit onderzoek. De voorzitter van patiëntenvereniging WEET (J. Rivas de la Torre), onze projectadviseur, geeft aan dat juist ervaringsdeskundigen het verschil kunnen maken tussen het wel of niet accepteren van hulp,' zo schrijft de GGZ-instelling.

Financiering onderzoek naar e-mental health

ZonMW financiert diverse onderzoeken naar wat tegenwoordig 'e-mental health' genoemd wordt. Preventie en behandeling van psychische klachten zonder het gebruik van internet is in de praktijk nauwelijks meer denkbaar, aldus het financieringsinstituut. Interventies via internet hebben de toekomst: het is effectief, toegankelijk en de kosten zijn beperkt. Online zelfhulp interventies bereiken al zo’n 2 procent van de populatie.