Zorgaanbieders moeten samen richting geven aan duurzaamheid

29 november 2023
Hand holding smartphone with environment Icons
Digitalisering
Nieuws

Parallel aan het Integraal Zorgakkoord IZA) en de Green Deal 3.0 voor de zorg, is ook op Europees niveau werk gemaakt van de verplichting voor organisaties om aan de slag te gaan met duurzaamheid. Hoewel de verplichtingen voor zorginstellingen op dit gebied (nog) niet zo ver gaan als voor bedrijven, krijgen ze ongetwijfeld te maken met deze Europese sturing. Onder andere banken en zorgverzekeraars zullen hen hier sterker op gaan bevragen. Daarom is het volgens Deloitte belangrijk om samen te werken en hen proactief van de juiste antwoorden te voorzien. Hiervoor heeft Deloitte ook een ESG-routekaart ontwikkeld.

De zorgsector – verantwoordelijk voor zeven procent van alle CO2-uitstoot in Nederland – heeft een belangrijke taak om te verduurzamen. In het Integraal Zorgakkoord zijn over duurzaamheid afspraken gemaakt en daarnaast is er de Green Deal 3.0 ‘Samen werken aan duurzame zorg’. Verder heeft de Europese Unie in november 2022 de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aangenomen.

Nu behoren de meeste zorginstellingen niet tot de nv’s of bv’s met een omzet van boven de 50 miljoen euro die vanaf 2024 volgens de CSRD verplicht zijn te rapporteren over hun impact op mensen en het klimaat. Maar dit neemt niet weg dat banken en zorgverzekeraars, die wel verplicht gaan rapporteren over hun duurzaamheidsinspanningen, zorginstellingen wel gaan bevragen op hun aandeel op CSRD-gebied.

Richting duurzaamheid

Zorginstellingen zullen dus toch te maken krijgen met de CSRD. “Het IZA en de Green Deal bieden daar wel richtingen voor”, zegt Lotte Diender, manager transformatie in gezondheidszorg en duurzaamheid bij Deloitte Consulting, “maar beide programma’s zijn vrijblijvend en dekken niet de volledige breedte van de CSRD. De Green Deal richt zich op verschillende aspecten van duurzaamheid, van preventie tot beperking van de CO2-uitstoot, maar is niet verbonden aan concrete mijlpalen of de vraag of ze daarop worden afgerekend. Het IZA is vooral een uitnodiging aan de sector om meer samen te werken. Het onderwerp duurzaamheid komt pas onderaan de lijst met opgaven aan bod.”

De overheid zal naar verwachting toch met concretere rapportage-eisen op het gebied van duurzaamheid komen voor de instellingen, al zullen deze lichter zijn dan de CSRD en met een minder zware controlelast, meent vertelt Wil-Jan van de Rijdt, audit partner gezondheidszorg en lead ESG reporting healthcare bij Deloitte.

"Bij de CSRD moeten accountants assurance geven over de cijfers, dat zal voor zorginstellingen waarschijnlijk voorlopig niet nodig zijn. Toch is het slim als de zorg niet wacht tot de overheid met rapporteringseisen komt, maar zelf na overleg met stakeholders aangeeft waarop ze wil worden aangesproken en focus aanbrengt.” Diender vult aan: “Met daarbij ook een concrete strategie en actieplannen, niet alleen rapportage dus.”

Routekaart

Deloitte heeft een ESG-routekaart ontwikkeld, waarbij de afkorting staat voor Environmental, Social en Governance, de thema’s waarop nv’s en bv’s moeten gaan rapporteren in de CSRD. “Deze routekaart is niet specifiek opgesteld voor zorginstellingen”, verduidelijkt Van de Rijdt. “Maar zoals we al hebben aangegeven, komen ze toch – in ieder geval deels – in dezelfde beweging terecht. De ESG routekaart helpt hen daarbij.”

Lees het hele artikel in ICT&health 6, die op 16 december verschijnt. Of lees het artikel over Deloitte en de potentiële rol van de retail in ICT&health editie 5. Onlangs heeft Deloitte ook een Healthcare meets retail webinar georganiseerd over dit onderwerp. Kijk hier terug naar het webinar of lees het onderzoek over Healthcare meets retail.