Grip: een digitale toolbox voor SOLK

do 18 februari 2021
Grip: een digitale toolbox voor SOLK
Innovatie
Premium

Grip op klachten. Welke patiënt of zorgverlener wil dat nou niet? Het is een mooie constatering dat digitale zorg daarbij kan helpen. Een jaar of vier geleden heeft onze huisartsenpraktijk meegedraaid in een pre-pilot van het programma Grip. Waar die grip op slaat, blijkt uit de eerste zin van deze introductie. Het destijds net uit het ei gekropen, nog natte kuikentje, is inmiddels uitgegroeid tot een mooie zwaan. Tijd om twee belangrijke mensen achter dit project te spreken: hoogleraar psychosomatiek prof. Dr. Judith Rosmalen (UMCG) en interaction developer/product owner Roald Dijkstra (Nedap).

Grip is een systeem dat oorspronkelijk is gemaakt voor mensen met SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten). Judith Rosmalen had een aantal jaren onderzoek gedaan naar risicofactoren voor SOLK. Ze realiseerde zich dat dit project bij het UMCG wel meer epidemiologische kennis opleverde, maar dat de patiënt daar niet meteen beter van werd.

Om de zorg voor SOLK te verbeteren, werd een eerste project geschreven waarin werd voorgesteld om technologie te ontwikkelen die de werkwijze rond SOLK kon ondersteunen. De voorgestelde oplossing moest aansluiten bij de geldende richtlijnen en standaarden.

Zoeken naar partner
Met financiering van het innovatiefonds zorgverzekeraars en hulp van RoQua (Routine Outcome Monitoring) werd gestart met een aangepaste versie van een bestaand ROM-pakket. Al snel werden echter de beperkingen hiervan duidelijk. Voor schaalbaarheid, een goede helpdesk en een goed design was meer nodig. Specifiek werd er gezocht naar een partner, meer nog dan een bedrijf dat alleen een opdracht in wilde vullen. Deze partner werd gevonden na gesprekken met Jan Hendrik Croockewit van Nedap. Dit is het moment waarop ook Roald Dijkstra in beeld kwam.

Dijkstra: “Bij Nedap willen we echt waarde toevoegen aan een product en samen met partners aan betere zorg werken. Dat vergt dan soms het vermogen om te investeren zonder dat je van tevoren weet waar een project eindigt. Ook in dit geval was dat zo, maar we geloofden er wel direct in.”

Doelgroep betrekken
Rosmalen vult aan: “Als je alleen al kijkt naar het design, dat is inmiddels al driemaal volledig overgedaan, om het beste resultaat te krijgen.” Deze werkwijze is overigens tekenend voor het project: dat was niet af na de prepilot, maar is als instrument ter beschikking gesteld aan een aantal praktijken, waarna nauwgezet alle feedback zo snel mogelijk verwerkt werd. Ook dat is kenmerkend voor Grip: de doelgroep werd al heel vroeg in het proces erbij betrokken. Het product is sinds de zomer van 2020 echt klaar, maar wordt nog volop door ontwikkeld.

Om terug te keren op de allereerste vraag: waar moet meer grip op komen? Het wat ongemakkelijk klinkende begrip SOLK alleen legt dit onvoldoende uit. “We moeten die term misschien vervangen door ALK, ofwel Aanhoudende Lichamelijke Klachten” stelt Rosmalen. “De term SOLK heeft zo zijn beperkingen, maar we willen nu eenmaal aan blijven sluiten bij de richtlijn SOLK. Maar in feite kan Grip ingezet worden bij alle aanhoudende klachten en we zijn ook bezig met het inzetten van de tool bij bijvoorbeeld reumatische klachten.”