Mijn hoop: ik heb er straks heel veel vrienden bij!

12 april 2024
Mijn hoop: ik heb er straks heel veel vrienden bij!
Premium

Een grotere zorgvraag bij minder personeel, dat is waar we, op niet al te lange termijn al, mee te maken gaan krijgen. Over het belang en de rol daarbij van de digitale transformatie, vertelt Bianca Rouwenhorst heel beeldend in dit nummer van ICT&health, en vooral ook hoe we dit met elkáár kunnen gaan doen. En hoewel ze erkent dat VWS een belangrijke regierol te vervullen heeft, wijst ze ook op het belang dat we dezelfde taal spreken, en dat we vooral moeten uitgaan van kleine, overzichtelijke stapjes die we samen te zetten hebben. Samen als in: niet alleen wij in Nederland, maar ook mondiaal.

In dat opzicht is de ICT&health World Conference 2024 in Maastricht in mei een mooie aanzet. Iedereen is namelijk bezig met hetzelfde vraagstuk en we hebben ook de ‘grote spelers’ nodig om de veranderingen in te zetten. Denk bijvoorbeeld aan Microsoft met hun ontwikkeling van generative AI. Dat gaat van gigantische betekenis zijn voor de digitalisering binnen de zorg. 

Minder administratielast

Stephanie Klein Nagelvoort (vicevoorzitter RvB UMCG) beschrijft in een artikel over de samenwerking met Epic hoe AI de administratielast gaat verminderen en hoeveel gemak en werkplezier dat gaat opleveren voor de zorgmedewerkers. AI gaat het bijvoorbeeld mogelijk maken dat via de telefoon die op tafel neergelegd wordt tijdens het gesprek tussen de arts en de patiënt, een duidelijk en gestructureerd verslag wordt gegenereerd dat kan worden toegevoegd aan het EPD. En ook tijdens het visite lopen kan de telefoon worden gebruikt op deze manier. 

Dat betekent een enorme vermindering van de administratielast van bijvoorbeeld artsen, verpleegkundigen, maar ook huisartsen. Daardoor krijgen we als zorgverleners de ruimte om, zoals Bianca Buurman (voorzitter V&VN) beschrijft in de coverstory, meer aandacht te besteden aan de patiënt. De zorg menselijker en eenvoudiger maken is haar grote doel, en door technologie zoals AI kan dat (mede) gerealiseerd worden. 

Samen optrekken

Het event in Maastricht maakt het mogelijk dat een divers palet aan zorgverleners uit alle landen met elkaar kan uitwisselen hoe zij vraagstukken oplossen, problemen  aanpakken, en wat hun ervaringen zijn met verschillende innovatieve toepassingen. Het event is als zodanig een fantastische mogelijkheid om talloze ervaringen met elkaar te gaan delen. 

Ik hoop dat ik na dit driedaagse event als voorzitter van de redactieraad van ICT&health kan terugkijken op een geslaagde ontmoeting, waarbij we elkaar vanuit onze eigen sociale, maatschappelijke en culturele achtergrond hebben omarmd in de zoektocht naar een toekomstbestendige gezondheidszorg. Dat we nieuwe vriendschappen hebben kunnen aangaan en nieuwe banden hebben gesmeed met partners waarbij we dat van tevoren nooit hadden kunnen bedenken. Dat we echt samen hebben weten op te trekken. Dat we aan de wereld hebben kunnen laten zien, niet alleen wat Nederland presteert, maar juist ook hoe andere landen bezig zijn met het bestendigen en verbeteren van zorg. Het zou geweldig zijn om na het event naar buiten te kunnen lopen en te kunnen zeggen: ‘ik heb er heel veel vrienden bij’! 

Bianca Rouwenhorst zegt dat ook in haar column: ‘we moeten investeren in relaties’. We moeten mensen niet buitenspel zetten maar goed luisteren, want de weerstand is logisch, maar we moeten goed luisteren waar die weerstand hem nu precies in zit en daar dan gezamenlijk in gaan optrekken.  Van het event in Maastricht verwacht ik bovendien dat we samen, dus UMC’s, ziekenhuizen en zorginstellingen, juist ook de verbinding met de industrie gaan zoeken om de problemen op te gaan pakken.

Zorg menselijker maken

ICT-er Harry Verbunt, die in 2021 helaas zelf helaas patiënt werd, illustreert in zijn artikel het belang van die verbinding, wanneer hij beschrijft dat het niet mogelijk is om zijn eigen data mee te nemen en te laten gebruiken door een andere zorginstelling, omdat de systemen niet met elkaar kunnen corresponderen. 

Daarnaast pleit Harry voor de aanstelling van een Chief Patiënt Officer, die de patiënt die terechtkomt in de ‘zorgjungle’, zoals hij dat zo treffend noemt, begeleidt van de ene naar de andere zorginstelling. Want hulp en begeleiding op maat binnen de steeds complexer wordende zorg is cruciaal. En dat is wat mij betreft dan ook het gezamenlijke doel tijdens het komende event: dat we de zorg menselijker maken.

Digitale ontwikkelingen, zoals AI die administratieve last vermindert, gaan het mogelijk maken dat we de tijd daarvoor kunnen vrijmaken, en dat is absoluut een waardig doel om ons samen voor in te spannen. 

Ik verheug me op onze ontmoeting in mei! 

Groet,

Diederik