GZ-Schakel verbindt door naar de juiste plek

24 augustus 2023
GZ-Schakel verbindt door naar de juiste plek
Digitalisering

Een centraal aanmeld- en consultatiepunt voor verwijzers, cliënten en professionals: dat is GZ-Schakel, een nieuwe dienst van GZ-Punt. De ambitie van GZ-Schakel is om mensen die ondersteuning en/of behandeling nodig hebben, snel en passend naar de juiste plek in het landschap van sociaal domein en geestelijke gezondheidszorg te begeleiden - het ‘ecosysteem’. Jolande Tijhuis, voorzitter van de raad van bestuur van VIGO, zegt hierover: “VIGO onderschrijft deze ambitie en sluit daarom graag aan om van deze logistieke en inhoudelijke uitdaging een succes te maken. Wij maken tenslotte onderdeel uit van het ecosysteem, met onder andere Vincent van Gogh, Centiv, Viviq en GGZ Momentum.”

Hanneke Kolthof, directeur GZ-Punt, voegt hieraan toe: “Wat GZ-Schakel doet, is het verwijsproces uit handen nemen. Daarmee neemt GZ-Schakel als het ware de cliënt over. Door middel van een verkennend gesprek of een verklarende analyse zoeken we de best passende match tussen vraag en oplossing. GZ-Schakel kijkt met een brede blik naar de vraag van de mens, niet alleen vanuit zorg, maar ook vanuit sociaal domein. De dienst maakt daarbij gebruik van een digitale screeningstool, het GZ-Kompas, dat werkt vanuit de principes van Positieve Gezondheid."

In gebruik bij Viviq
Inge Poels, bestuurder en GZ-psycholoog bij ggz-organisatie Viviq, stelt dat verwijzers voor Viviq van cruciaal belang zijn. Zij moeten vaak in korte tijd een impactvolle keuze maken voor hun cliënt. Daarom is het volgens Poels belangrijk dat verwijzers en netwerkpartners op een laagdrempelige manier terecht kunnen voor overleg en advies. “Wij zien in GZ-Schakel een mooie kans om verwijzers te ondersteunen en ontlasten. Dat helpt ons als professional ook uiteindelijk.” 

Reden voor Viviq om mee te doen met een pilot waarin het de werkwijze van GZ-Schakel twee maanden heeft getest. In die periode werden ongeveer 300 verkennende gesprekken gepland en gevoerd. Vanuit deze gesprekken werden mensen doorgeleid naar ofwel een andere vorm van zorg, een online behandeling bij Viviq of naar een van de 12 vestigingen.​ Soms kregen ze het advies ondersteuning te vragen vanuit sociaal domein (zoals een budgetcoach). 

Gestandaardiseerd proces
“We kregen mooie reacties op deze pilot, zowel van cliënten als van professionals en verwijzers​. Waarbij cliënten aangeven dat ze blij zijn dat ze worden gebeld voor een verkennend gesprek​ en dat ze het fijn vinden om ‘gegidst’ te worden in het ggz-landschap​. En waarbij professionals ons teruggeven dat het prettig is om met een gestandaardiseerd proces te werken.​Dit werkt eenvoudig en het proces zit logisch in elkaar. Alleen kost een gesprek nog best wat tijd, zeg zo’n 20 tot 30 minuten, daar is mogelijk nog een versnellingsslag te maken.”

Kolthof benadrukt met de uitkomsten van deze pilot het proces verder te gaan verfijnen. Op korte termijn krijgt GZ-Schakel een vervolg in de regio Noord-Limburg, waar GZ-Punt samen met de zorgaanbieders en verwijzers aan de slag gaat. “Met natuurlijk de landelijke stip op de horizon, want het concept van GZ-Schakel kan gebruikt worden door alle aanbieders. En met concept bedoelen we het geheel aan wat we bieden: van processen en mensen die de cliënt helpen, de technische ondersteuning (het platform, het GZ-Kompas), tot fysieke locaties voor als een cliënt toch behoefte heeft aan contact op locatie.’

Uitdagingen aanpakken
GZ-Schakel pakt, zoals Tijhuis in het begin al zei, een enorme logistieke en inhoudelijke uitdaging aan. “De digitale tooling, het GZ-Kompas, is daarbij een belangrijke stap in de logistieke versnelling. We vinden het belangrijk dat GZ-Schakel aansluit bij onze eigen organisaties en netwerken, want we zijn uiteindelijk samen verantwoordelijk en daarom is de inhoudelijke betrokkenheid van veel van onze collega’s onmisbaar.”