AI-systeem monitort energieverbruik van cliënt

9 augustus 2023
thuismonitoring
Monitoring
Nieuws

Met sensors en AI kunnen mensen op afstand al steeds beter gemonitord worden. Eaton Corporation, een energiebedrijf in Cleveland, heeft daar een extra mogelijkheid aan toegevoegd door het energieverbruik van mensen te analyseren op afstand. Via een API kunnen de gegevens omtrent het energieverbruik en dus een deel van het gedrag op afstand worden gemonitord. De metingen kunnen afwijkingen signaleren, zoals een piek in nachtelijke badkamerbezoeken, als onderdeel van het op afstand monitoren van de gezondheid van patiënten.

De inzet van tal van soorten sensors rukt snel op bij mensen thuis maar ook in verpleegklinieken. Dankzij de nieuwe toepassing van het energiebedrijf, waarbij kunstmatige intelligentie wordt gebruikt om het energieverbruik te analyseren, worden de monitoringsmogelijkheden nog beter. Met behulp van AI kan het genoemde energiebedrijf zorgverleners waarschuwen voor gewoontes die ongebruikelijk zijn en eventueel ingrijpen nodig is. De AI is getraind op dagelijkse activiteiten en kan voorspellend worden voor mogelijke problemen bij een individu maar ook bij groepen mensen.

Effectieve monitoring

In een persbericht zei een woordvoerder van Eaton dat het gebruikte algoritme op basis van energieverbruik net zo effectief is als monitoring van de gezondheid en het welzijn thuis met andere technologie zoals passieve infraroodsystemen.

Directeur Cristhopher Berke: "Op sensors gebaseerde benaderingen zijn uitstekend in het verstrekken van gegevens over het komen en gaan van bewoners, maar het echte voordeel van onze aanpak komt voort uit het huwelijk van op sensoren gebaseerde technologie en op energie gebaseerde gegevens. Door de rijke gegevens toe te voegen van de elektrische energie die in een huishouden wordt gebruikt, kunnen we verder gaan dan het bewijs van leven. Er kan op die wijze zeer gedetailleerd in worden gezoomd op de activiteiten die deel uitmaken van het dagelijkse leven van een persoon."

Interessante data

Monitoring op afstand is een belangrijke ontwikkeling in een snel vergrijzende maatschappij. In Nederland zijn er ook al tal van opties om met behulp van bijvoorbeeld een bedsensor te checken of iemand rustig slaapt of onrustig is. Zorgmedewerkers krijgen een signaal als er onrust is en hoeven dan alleen mensen te controleren als het nodig is.

Sensoren worden ook al intensief gebruikt om de levensstijl van ouderen te monitoren, onder meer om in zorgcentra valrisico te verlagen of mensen in bepaalde ruimtes wel of niet toe te laten. Maar ook het monitoren van ouderen die nog thuis wonen kan interessante data opleveren. Zorgorganisatie SVRZ doet nu bijvoorbeeld een proef met sensoren die dementie bij ouderen kunnen detecteren. Het doel is niet om ze te betuttelen, maar juist om het gesprek aan te gaan zodat betrokkenen langer veilig thuis kunnen blijven wonen.

Energieverbruik geeft gedragsinfo

Het gedetailleerd AI-gestuurd monitoren van energieverbruik kan dus ook weer bruikbare info over het gedrag opleveren. Er kan bijvoorbeeld inzicht komen of iemand minder vaak kookt of de magnetron gebruikt, opeens heel weinig tv kijkt of ’s nachts opeens opvallend vaak actief is. Hoe meer zicht er is op het gedragspatroon van mensen op basis van sensoring en energieverbruik, hoe beter het inzicht is in iemands leven. Wanneer het systeem waarschuwingssignalen geeft aan een zorgverlener of mantelzorg, kunnen ernstigere gezondheidsproblemen worden voorkomen, vooral bij patiënten met een hoger risico.