Antonius deelt succesfactoren voor implementatie module 3 van VIPP-5

13 november 2023
patient logt op website ziekenhuis in
Databeschikbaarheid
Nieuws

In een tijd waarin de digitale transformatie in de Nederlandse gezondheidszorg steeds belangrijker wordt, speelt het delen van kennis en expertise een grote rol. Het Antonius ziekenhuis in Sneek dat al begin juli 2023 de derde module van het VIPP 5 programma afrondde, deelt daarom graag haar ervaringen en inzichten rondom deze implementatie. Roel Kloosterman, projectmanager bij het Antonius ziekenhuis, schetst daarom graag een beeld van de uitdagingen en successen rond VIPP 5 en onderstreept het belang van kennisdeling op dit gebied.

VIPP 5 is het Versnellingsprogramma voor Informatie-uitwisseling tussen Patiënt en Professional Medisch Specialistische Zorg en audiologische centra. Het programma stimuleert de digitale informatie-uitwisseling met de PGO van een patiënt en tussen professionals onderling. Het programma VIPP 5 is zodoende een essentiële aanjager voor het digitaliseren van ziekenhuizen en een aantal andere zorgorganisaties. In totaal nemen 200 zorgorganisaties deel aan VIPP 5. Nog geen tien procent heeft de derde module in november 2023 binnengehaald, maar het Antonius Ziekenhuis in Sneek is dit inmiddels dus wel gelukt.

Technische uitdagingen Module 3

Projectmanager Roel Kloosterman, die projectmanager is bij het ziekenhuis, legt op de website van VIPP uit hoe dit in zijn werk ging. “VIPP 5 kende een lange aanloop. Voor module 3 kwam in februari/maart van dit jaar de hotfix van Chipsoft uit waarmee we de BgZ konden gaan uitwisselen en de vastgestelde secties ervan hergebruiken. Hoewel we nog heel wat mogelijkheden tot verbetering zien, en er best wat technische uitdagingen waren, ging de uitvoering van module 3 uiteindelijk zoals gepland. Daarbij hadden we ook het voordeel dat Epic Care Everywhere van onze uitwisselingspartner Medisch Centrum Leeuwarden een connectie had met Zorgplatform.”

Gezamenlijke audit en samenwerking in de regio

“Voor de audit hebben we een gemeenschappelijke sessie met onze uitwisselingspartners georganiseerd. Dat verliep heel soepel. Van oudsher werken we sowieso al goed samen met de omringende ziekenhuizen en categorale instellingen. Er is maandelijks overleg waarbij we ervaringen uitwisselen. Door VIPP 5 is die samenwerking nu ook uitgebreid. Niet alleen de projectmanagers hebben regelmatig contact, maar bijvoorbeeld ook de applicatiebeheerders en de communicatieadviseurs. Het is daarbij heel handig om een regiocoördinator te hebben, zoals in ons geval RSO GERRIT, die daarin ondersteunt.”

Koplopers VIPP 5

Naast het Antonius Ziekenhuis hebben onder meer ook ziekenhuis Tjongerschans, Radboudumc, Alrijne Zorggroep en HMC al de audit voor Module 3 doorstaan. Belangrijk, want VIPP 5 speelt een essentiële rol in de digitale transformatie van de zorg in Nederland. Het verbetert niet alleen zorgprocessen en patiëntbetrokkenheid, maar realiseert ook kostenbesparingen.

Dat gaat echter niet vanzelf, want de voltooiing van Module 3 is voor het overgrote deel van de zorginstellingen best nog een grote uitdaging,  onder andere vanwege vanwege integratieproblemen met bestaande EPD's.

Verwachtingsmanagement

Kloosterman sluit af met een reflectie op de toekomst: “VIPP 5 was een langdurige en intensief proces, en verwachtingsmanagement was daarom heel belangrijk. Dat geldt ook nu het programma voor ons is afgerond. Technisch is alles gereed, maar we zijn terughoudend met verder uitrollen in de praktijk. De uitwisseling van de BgZ vraagt namelijk nog wel om doorontwikkeling rondom gebruiksvriendelijkheid voor zorgverleners. En het aantal digitale verwijzingen moet omhoog om er daadwerkelijk profijt van te hebben. Zodra we meer elektronisch gaan verwijzen, verwachten we dat we ook de BgZ veel meer zullen gaan uitwisselen en hergebruiken. En dat zorgverleners dan zullen gaan merken hoe belangrijk goede en eenduidige registratie aan de bron is. Het VIPP 5-programma heeft de ontwikkelingen een flinke impuls gegeven, en uiteindelijk zal het elkaar allemaal gaan versterken.”