App voor contact tussen patiënt en zorgverlener

6 juni 2023
app
Apps
Nieuws

Vanaf nu kunnen patiënten van het Maastricht UMC+ veilig via de app BeterDichtbij berichten sturen naar hun zorgverleners, waardoor de communicatie vereenvoudigd wordt en ziekenhuisafspraken verminderd worden. De app is vergelijkbaar met WhatsApp maar biedt extra sterke beveiliging. Bij een nieuwe afspraak ontvangen de meeste patiënten automatisch een uitnodiging om de app te installeren. Na het installeren van de app kunnen patiënten tekstberichten uitwisselen met hun dokter of verpleegkundige.

Het MUMC+ zorgt ervoor dat vragen binnen twee werkdagen beantwoord worden. Dokters kunnen ook aanvullende informatie of uitslagen delen, maar alleen als deze geen grote impact hebben en geen verdere toelichting vereisen. Bovendien kunnen ze via BeterDichtbij beeldbelafspraken plannen voor patiënten.

BeterDichtbij

De app zet de digitale zorg van het Maastricht UMC+ extra kracht bij. Digitale zorg vormt een essentieel onderdeel van de strategische visie van het Maastricht UMC+. Het programma digitale zorg werkt aan een participatief gezondheidsmodel, met ondersteuning van digitale technologie. De komende jaren streeft het MUMC+ ernaar om een hybride vorm van zorg vanzelfsprekend te maken. Hierbij staan participatie, autonomie voor zowel arts als patiënt, innovatie en verbinding centraal. Het MUMC+ sluit aan bij landelijke ontwikkelingen en biedt een breed scala aan digitale zorgmogelijkheden om de juiste zorg op het juiste moment en op de juiste plaats te leveren. In samenwerking met de patiënt organiseert het MUMC+ deze zorg binnen een zorgnetwerk, zowel op regionaal, nationaal als internationaal niveau. Dit alles is gebaseerd op de visie dat patiënten willen deelnemen, mede beslissen en actief participeren in hun eigen gezondheidszorg. Met behulp van digitale zorg kunnen patiënten worden ontlast en in staat worden gesteld om optimaal gezond te worden of te blijven. In het afgelopen jaar hebben de poliklinieken gynaecologie, orthopedie en kindergeneeskunde al geëxperimenteerd met BeterDichtbij, waar zowel patiënten als medewerkers positieve ervaringen mee hadden. De app wordt als gebruiksvriendelijk beschouwd en heeft geleid tot een vermindering van zowel telefonische afspraken als ziekenhuisbezoeken. Binnenkort zullen ook de verpleegafdelingen de mogelijkheden van BeterDichtbij kunnen aanbieden.

Uitnodiging

Op bepaalde afdelingen, zoals de poli Oncologie, het Hart+Vaatcentrum en Oogheelkunde, zal BeterDichtbij op een later tijdstip worden geïntroduceerd. Wie nog geen uitnodiging heeft ontvangen, maar wel gebruik wil maken van tekstberichten of een beeldbelafspraak, kan dit kenbaar maken bij een medewerker van de desbetreffende polikliniek. Met hen zal dan gekeken of dit mogelijk is.

Ervaringen

De BeterDichtbij-app wordt, net als in 44 andere ziekenhuizen, intussen ook succesvol gebruikt in het Zaans Medisch Centrum (ZMC). Na een succesvolle proefperiode is het gebruik van de app uitgebreid naar de meeste afdelingen van het ziekenhuis. Een belangrijk voordeel is dat patiënten die face-to-face of telefonisch terughoudend zijn om vragen aan een behandelaar te stellen, dit wel durven via een bericht via BeterDichtbij. Bovendien zeggen patiënten het te waarderen dat ze snel antwoord krijgen op hun vragen. Ook de Pijnpoli van het ZMC maakt actief gebruik van BeterDichtbij om met patiënten te communiceren. Met name jongere patiënten maken veelvuldig gebruik van de app om contact te onderhouden met de Pijnpoli. Dit betekent dat ze niet langer een vrije ruimte op hun werk hoeven te zoeken of hun vrije dag hoeven op te offeren voor een telefoongesprek.