Big data-onderzoek toont verschil tussen klachten en verloop depressie

27 februari 2017
Nieuws

Depressieve patiënten verschillen sterk van elkaar, zowel in de klachten die ze hebben als in het verloop van hun depressie. Dit bemoeilijkt het onderzoek naar de oorzaken en optimale behandeling van depressie. Dat stelt Rob Wanders in zijn vandaag gepresenteerde op big data-tools gebaseerde promotieonderzoek 'Symptoms and depression: it’s time to break up'.

Wanders gebruikte statistische modellen om in een groep van bijna 80.000 personen patronen te zoeken van bij depressie passende klachten - ruim 73.000 deelnemers aan het UMCG LifeLines onderzoek en ruim 5500 uit de Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS) van het Trimbos Instituut.

De conclusie van het promotieonderzoek  is dat de huidige classificatie van depressie onhoudbaar is. Hij vond geen zuivere depressie, er was altijd sprake van een combinatie met bijvoorbeeld angstklachten. Verder bleek hoeveel last men van klachten heeft in het dagelijks leven  belangrijker te zijn voor het begrijpen van verschillen tussen depressieve mensen dan de klachten zelf.

Een grote groep bleek niet aan de criteria voor een diagnose ‘depressie’ te voldoen, maar wel degelijk klachten te rapporteren waar men in het dagelijks leven last van heeft. De resultaten gaven weinig ondersteuning voor de diagnose depressie zoals het nu wordt gehanteerd. Onderzoek naar depressie kan meer resultaat opleveren wanneer er breder wordt gekeken dan depressieve symptomen en de strikte diagnose depressie wordt los gelaten, aldus Wanders. Behandelaren kunnen zijn data-gedreven aanpak gebruiken om extra informatie over een patiënt te verzamelen, wat uiteindelijk kan leiden tot efficiëntere zorg op maat.

Lees hier de Nederlandse samenvatting (PDF)

Rob Wanders (1986) studeerde Psychologie aan de RUG (Rijksuniversiteit Groningen. Hij voerde zijn promotieonderzoek uit binnen het onderzoeksprogramma Interdisciplinary Center Psychopathology and Emotion regulation van onderzoeksinstituut SHARE, met financiering van NWO. Wanders werkt als postdoc aan het UMCG en de RUG.