CZ: meer regie en samenwerking nodig voor brede zorginnovatie

5 december 2018
Nieuws

Zorgtechnologie helpt zorg goed betaalbaar en beschikbaar te houden. Maar de focus op technologie alleen moet veranderen, vertellen Menno Jansen van zorgverzekeraar CZ en Joep de Groot van de aan CZ gelieerde participatiemaatschappij CbusineZ in ICT&health 6. “Technologie moet ingebed worden in vernieuwing van zorgprocessen. Technologie moet niet het uitgangspunt zijn, maar de impact ervan op zorgprocessen en de rollen in die processen.”

CZ richt zich het komende jaar op drie segmenten in de eerstelijns zorg als het gaat om schaalbare pilots voor de benodigde zorginnovatie: ggz, ouderenzorg en huisartsenzorg. Hier zitten volgens Menno Jansen de grootste uitdagingen, bijvoorbeeld capaciteit, maar ook kansen. In de tweede lijn wordt de samenwerking uitgebreid op het gebied van living labs voor praktische toepassingen en transitie van zorg naar de eerste lijn en de thuissituatie.

Geen losse technologiepilots

Het gaat hier niet meer om losse technologiepilot, zoals ook CZ die in het verleden heeft opgezet. Het effect, de impact op zorgprocessen en op de rollen in die processen was beperkt, stelt Jansen. “Nu kijken we naar overkoepelende thema’s zoals gebrek aan personeelscapaciteit en zoeken we al bewezen oplossingen – zoals CbusineZ die aandraagt – in plaats van het wiel opnieuw uit te vinden.” Verandering moet, ziet Joep de Groot van CBusineZ. Het personeelstekort in bijvoorbeeld de ziekenhuizen, de thuiszorg, bij huisartsen, in de ggz, is erg urgent. “We zien die urgentie te weinig terug. Tijd van professionals is een schaars goed. We moeten dus alles zo inrichten dat we met beperkte tijd maximaal resultaat krijgen. De overheid stopt geld in het toevoegen van meer capaciteit, meer handen aan het bed. Maar die zijn er gewoon niet genoeg.”

Samenwerking bij zorginnovatie

Behalve een meer overkoepelende overheidsregie - waar VWS volgens Jansen al wel mee bezig is - moet er meer samenwerking komen om zorginnovaties breder te ondersteunen en patiënten meer regie te geven. Een goed voorbeeld hiervan vindt De Groot Zelfzorg Ondersteund (ZO), een coöperatie van patiënten, zorgverleners zoals huisartsen en zorgverzekeraars, die versnelling van digitalisering – e-health, standaardisatie van gegevensuitwisseling - in de eerste lijn stimuleert. “Je leert zo op grotere schaal hoe je de implementatie van nieuwe zorgprocessen kunt versnellen. De lessons learned hier zijn ook mede een basis geweest voor het MedMij-afsprakenstelsel voor persoonlijke gezondheidsomgevingen. Het belang hiervan moet je niet onderschatten. Standaardisatie van gegevensregistratie en -uitwisseling wordt een absolute randvoorwaarde om de zorgtransitie te laten slagen.” Meer over dit onderwerp kunt u lezen in de nieuwste editie van ICT&health.   Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019 Meer weten over hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet en meld u snel aan want op is op!