Daan Dohmen: Zorgplatform is een koppelvlak voor bestaande systemen

6 februari 2018
Daan-Dohmen
eHealth
Nieuws

Ongeveer een jaar geleden zijn vertegenwoordigers van Chipsoft en FocusCura met elkaar in gesprek geraakt over integratie van informatiesystemen. Chipsoft had net de komst van Zorgplatform aangekondigd, dat via open (internationale) standaarden simpel en veilig de uitwisseling van patiëntgegevens mogelijk maakt.

FocusCura gebruikt ook deze standaarden, onder andere voor haar cVitals app voor thuismeten door patiënten. Beide partijen hadden bovendien veel ziekenhuizen die heel graag de thuismeetgegevens in het eigen EPD HiX wilde integreren. Het Haga ziekenhuis was één van deze ziekenhuizen, dat bovendien werkte aan een koppeling met de systemen van de andere twee ziekenhuizen uit de Reinier Haga Groep. “Er waren dus veel elementen om veilige informatie-uitwisseling mogelijk te maken, vertelt Daan Dohmen, CEO van FocusCura. “Ook was er een duidelijke behoefte van artsen om informatie van bijvoorbeeld thuismetingen direct gekoppeld te krijgen met het EPD. We besloten de handschoen gewoon op te pakken en integratie van diverse systemen te realiseren. Daardoor is nu het HiX-EPD voor het eerst verbonden met een toepassing voor thuismetingen.”

Niet langer apart invoeren

Hoe het werkt? In de huidige situatie kan een arts bij een ziekenhuis van de Reinier Haga Groep via het EPD een labonderzoek aanvragen voor metingen in het ziekenhuis zelf. In de nieuwe situatie kan deze arts nu ook patiënten net zo eenvoudig aanmelden voor cVitals thuismeten, bijvoorbeeld bij COPD-patiënten of mensen met hartfalen. Deze gegevens komen ook direct in het EPD te staan, zonder dat dit apart ingevoerd moet worden. Bij eventuele verhoogde risico’s wordt de arts gelijk geïnformeerd. Het begin is er nu, stelt Dohmen. De komende maanden wordt de praktijkpilot geëvalueerd. Daarbij wordt onder meer bekeken of de informatiestromen efficiënt genoeg lopen, of de integratie gemak en tijdbesparingen oplevert voor artsen en of Zorgplatform voor patiënten duidelijk is. “Zo moeten patiënten expliciet toestemming geven voor uitwisseling van informatie tussen bijvoorbeeld CVitals en het Hix-EPD. Wanneer een andere specialist ook toegang wil tot deze gegevens, moet daarvoor opnieuw expliciet toestemming gegeven worden. Privacy staat namelijk samen met gemakkelijke, gestandaardiseerde informatie-uitwisseling voorop bij Zorgplatform.”

Zorgplatform alleen koppelvlak

Dohmen benadrukt dat Zorgplatform alleen een koppelvlak is voor bestaande systemen. “Het is een schil dat aan de achterkant informatie-uitwisseling en het geven van toestemming hiervoor faciliteert. Omdat het een open systeem is, kan het ook gebruikt worden door ziekenhuizen die werken met andere EPD’s of met andere thuismeet-toepassingen. Wij zijn hiermee nu wel de eerste aanbieder, maar het einddoel is om dit zo breed mogelijk ingevoerd te krijgen.” De CEO van FocusCura geeft aan dat er momenteel al met meerdere ziekenhuizen overleg wordt gevoerd over het invoeren van Zorgplatform. Zo moeten er concrete stappen gezet worden om te komen tot de gestandaardiseerde informatie-uitwisseling van medische gegevens zoals dat nagestreefd wordt via het MedMij-stelsel. Zorgplatform en de koppeling met de FocusCura applicatie is gebaseerd op internationale standaarden zoals binnen IHE-kader (bijvoorbeeld HL7) en op de door het Nictiz ontwikkelde Zorg Informatie Bouwstenen (ZIB’s).