Digitale opties om geriatrische revalidatie slimmer vorm te geven

6 maart 2024
Asian elderly couple using tablet and virtual reality simulator
Digitalisering
Nieuws

Er zijn veel mogelijkheden om met innovatieve interventies de geriatrische revalidatie slimmer vorm te geven. Dit is zelfs hoogst noodzakelijk, in het licht van de toenemende vergrijzing en de wens om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Nu is het nog zo dat één op de drie ouderen onvoldoende herstelt na opname in het ziekenhuis. Bijzonder lector Marije Holstege wijst in haar lectorale rede op 7 maart in Hoorn op kansrijke (digitale) mogelijkheden.

Geriatrische revalidatie richt zich op kwetsbare, vaak oudere mensen die bijvoorbeeld vanwege een val of een beroerte in het ziekenhuis belanden. Na het eerste herstel volgt een wekenlange revalidatie met als doel deze mensen zelfstandig thuis te laten wonen. Helaas keert meer dan 30 procent slechter naar huis terug dan dat zij vóór de ziekenhuisopname waren.

Doorontwikkelen geriatrische revalidatie

Alle reden dus om de geriatrische revalidatie verder te ontwikkelen, stelt Holstege. Zij is bijzonder lector Geriatrische revalidatie bij Hogeschool Inholland en werkzaam bij de Noord-Hollandse zorgorganisatie Omring. “Willen we toekomstbestendige zorg, dan is optimale geriatrische revalidatie een essentiële schakel in de zorgketen. Anders stroomt de zorg over.” Het goede nieuws is volgens Holstege echter dat er al veel opties zijn om met innovatieve interventies de geriatrische revalidatie samen slimmer vorm te geven.

In haar lectorale rede schetst Holstege enkele opties. “Digital health als onderdeel van innovatieve interventies speelt een grote rol”, stelt zij. “Hoe kun je technologie het beste inzetten in de praktijk om zorg en gezondheid te verbeteren?” Ook samenwerken is belangrijk. Bijvoorbeeld om voor een betere overgang te zorgen van de revalidatieafdeling naar thuis: hoe kunnen de partijen in de zorgketen kennis en expertise beter benutten door interprofessioneel samen te werken.

Evidence based e-health

Met haar bijzonder lectoraat wil Holstege onderzoek, onderwijs en praktijk bijeenbrengen. Gezamenlijk kan kennis worden ontwikkeld en gedeeld over de inzet van technologieën om zelfstandig thuis revalideren mogelijk te maken, om behandelingen en uitkomsten te optimaliseren en om evidence based e-health in te zetten. Dat vraagt een herontwerp van de zorgpaden.

Binnen het lectoraat wordt bijvoorbeeld al enkele jaren de toepassing van augmented reality (AR) onderzocht voor mensen met een neglect. Door hersenschade zijn zij zich niet bewust van een zijde van hun omgeving. In een virtueel museum worden ze gestimuleerd om zich op die zijde te richten.

De bijzonder lector zoekt ook samenwerking op regionaal niveau. Zo wil zij een regionale leeromgeving ontwikkelen in Noord-Holland Noord met een kennislijn langs de hele keten van ziekenhuis, revalidatiecentrum en de thuissituatie. Omring en Onderwijsinstelling Inholland investeren om al deze redenen in mensen en middelen om deze beweging te stimuleren.

Het lectoraat, dat onderdeel is van het domein Gezondheid, Sport en Welzijn van Inholland en verbonden aan het Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn, wordt op 7 maart samen met de Noord-Hollandse zorgorganisatie Omring ingesteld door Hogeschool Inholland.

Lectorale rede

Marije Holstege spreekt haar lectorale rede uit op donderdag 7 maart van 14.00 tot 18.00 uur in de Schouwburg Het Park in Hoorn.

Lees ook dit artikel op ICT&health over exergaming als manier om mensen middels een combinatie van oefenen en serious gaming meer en beter te laten bewegen.