eOverdracht verlicht administratielast verpleegkundigen

19 maart 2024
eOverdracht
Digitalisering
Nieuws

VVT-zorgorganisatie IJsselheem in de regio Zwolle heeft een aantal succesvolle testen gedaan met eOverdracht en op 22 maart is er weer een testdag. De bedoeling van deze aanpak is het verlichten van de administratieve werkdruk, waar veel verpleegkundigen en verzorgenden last van hebben. De pilots vonden plaats onder leiding van Chief Nursing Information Officer Arenda Jansen. De uitkomsten van de diverse testen zijn volgens betrokkenen bemoedigend en tonen aan dat deze innovatie de efficiëntie kan verbeteren en de foutkans vermindert.

VVT-zorgorganisatie IJsselheem in de regio Zwolle heeft een aantal succesvolle testen gedaan met eOverdracht en op 22 maart is er dus weer een testdag. De bedoeling van deze aanpak is het verlichten van de administratieve werkdruk, waar veel verpleegkundigen en verzorgenden last van hebben. De pilots vonden plaats onder leiding van Chief Nursing Information Officer Arenda Jansen. De uitkomsten van de diverse testen zijn volgens betrokkenen bemoedigend en tonen aan dat deze innovatie de efficiëntie kan verbeteren en de foutkans vermindert.

eOverdracht geeft energie

De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) is vanaf 1 juli 2023 van kracht en verplicht zorgaanbieders om zorggegevens elektronisch uit te wisselen. eOverdracht (elektronische verpleegkundige overdracht) is een van de vijf geprioriteerde gegevensuitwisselingen onder de Wegiz. Jansen is enthousiast over de mogelijkheden en vertelt op de website van V&VN: “Van de meest recente test met eOverdracht, op 22 februari 2024, kreeg ik meteen energie. Er kwamen allerlei gegevens goed binnen. Denk aan geboortedatum, naam, adres, woonplaats, huisarts, BSN en zorgleverancier. Feit is dat dit in een testomgeving is gebeurd. Er zijn nog wel wat hobbels te gaan. Als we écht gegevens gaan overdragen, moet nog gekeken worden naar het proces rondom inloggen. Het is belangrijk dat ook dit onderdeel niet leidt tot meer administratie, maar juist zorgt voor gemak voor de zorgmedewerker.”

Op 22 maart is er opnieuw een belangrijke testdag en vervolgens gaat de regio Zwolle in april op kleine schaal live in ons land, als één van de elf samenwerkingsverbanden die experimenteren met eOverdracht. De uitwisseling van de basisgegevens van patiënten moet uiteindelijk ook sectoroverstijgend worden, bijvoorbeeld gegevensuitwisseling van ziekenhuis naar verpleeghuis. V&VN heeft onlangs een akkoord hierover getekend, maar het zal tijd kosten voordat dit daadwerkelijk is gerealiseerd.

Administratielast verhoogt werkdruk

Verpleegkundigen en verzorgenden ervaren administratielast, vooral dossiervorming, als een obstakel dat de werkdruk verhoogt. Vaak is er nog de noodzaak om patiëntgegevens handmatig te delen en dat leidt dan weer tot inefficiëntie en fouten. Een recente peiling door V&VN toont aan dat zorgprofessionals aanzienlijke tijd besteden aan het verzamelen en overtypen van patiëntinformatie en dat de overdrachten nog wel eens fout gaan. Om deze uitdagingen aan te pakken, heeft IJsselheem onder leiding van Arenda Jansen, testen uitgevoerd met eOverdracht. En dat is volgens haar nodig ook. “Geloof het of niet, maar wat wij doen is vaak nog overtikken, knippen of plakken van gegevens bij patiëntoverdracht. Omdat elke organisatie een ander computersysteem heeft. Dat is tijdrovend en kan ook nog eens fouten opleveren. We draaien nu dus al geruime tijd pilots om dit te verbeteren. Nu is er een begin gemaakt met de elektronische overdracht van basisgegevens van de patiënt. Ik ben blij met die basis.”

In de regio Zwolle, waar Arenda Jansen werkt, zijn in ieder geval mooie stappen gezet. Het doel is uiteindelijk minder en foutloze administratie. Dat is in eerste instantie in het belang van de patiënt, maar draagt ook bij aan het werkplezier van de zorgprofessional. Jansen: “Bij de eerste test was ik al tevreden toen er alleen maar een BSN-nummer elektronisch succesvol was overgedragen! Weet je hoe lang dat nummer is en hoe groot de kans op fouten is als je het overtikt?”

eOverdracht en andere innovaties

Naast eOverdracht, dat zich richt op het efficiënt en foutloos uitwisselen van patiëntgegevens tussen verschillende zorginstellingen, zijn er tal van andere innovaties die zorgverleners op een goede manier helpen bij hun administratie. Denk onder meer aan innovaties zoals het maken van spraakgestuurde rapporten door bijvoorbeeld verpleegkundigen of verzorgenden. Of wat te denken van AI die in staat is om medische rapporten te genereren of om gesprekken in de spreekkamer compact samen te vatten. Zeker is dat het dankzij snelle ontwikkelingen in zorgtechnologie mogelijk is om de administratieve last waar mogelijk te verminderen en op sommige plaatsen zelfs (deels) te automatiseren.