Informatieberaad: gegevens uitwisselen in zorgketen blijft uitdaging

14 maart 2018
Erik-Kuik-Alliade
Samenwerking
Nieuws

Betekenisvolle informatie over cliënten uit de gehandicaptenzorg overal in de zorgketen beschikbaar stellen. Het is een noodzaak maar ook nog een hele uitdaging. Dat stelt Erik Kuik, bestuurslid van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) – deelnemer van het Informatieberaad Zorg - en voorzitter van de Raad van Bestuur van zorggroep Alliade. Reden om te werken aan het realiseren van een duurzaam en veilig informatiesysteem voor de gehandicaptenzorg.

Door de kwetsbare situatie van gehandicapten is betekenisvolle informatie binnen een informatiesysteem in de zorg van cruciaal belang, stelt Erik Kuik in een korte video op de website van het Informatieberaad: “Een ingescheurde teennagel kan voor iemand met een verstandelijke beperking een grotere impact hebben dan voor iemand anders. Die kan ook veel impact hebben op het gedrag. Het betekent dat die informatie anders gebruikt moet worden door professionals in de gehandicaptensector.”

Lange weg te gaan buiten zorgorganisaties

Binnen de organisaties en instellingen gebeurt dit vaak al, volgens Kuik. Die zijn al heel nadrukkelijk bezig om digitale gegevens die zij verwerken, aan cliënten ter beschikking te stellen. De uitdaging ligt bij de gegevensuitwisseling buiten de organisatie. Daar is nog best een lange weg te gaan. “De softwarepakketten moeten opener worden dan dat ze nu zijn. We moeten bouwstenen vast gaan stellen. Welke informatie stellen we ter beschikking? Wat is betekenisvol, wat niet? Dat is nog wel een klus. Dat betekent dat er zorgbouwstenen moeten worden vastgesteld, technische standaarden. Op het moment dat dat gebeurd is, zijn wij natuurlijk als VGN graag bereid om met onze leden in gesprek te gaan, dat het ook mogelijk gemaakt wordt.”

Informatieberaad: geweldige gemeenschappelijke uitdaging

Kuik benadrukt dat zijn voorbeeld past binnen een groter geheel. Het Informatieberaad – met vertegenwoordigers van VWS en van alle koepel- en brancheorganisaties uit de zorg – heeft een geweldige gemeenschappelijke uitdaging: om het met alle actoren in de gezondheidszorg mogelijk te maken dat iedereen straks kan beschikken over een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Betere informatie-uitwisseling in de gehandicaptenzorg – met apothekers of huisartsen – past binnen die gemeenschappelijke uitdaging. Kuik: “Wat ik heel krachtig vind, is dat we het gaan regelen vanuit de bestaande regelstructuur en er geen nieuwe wetgeving of wat dan ook voor nodig is. Ik denk dat dat heel kansrijk is.”