Isala: meer betrokkenheid door Smart Hospital-programma

8 januari 2024
Isala Zwolle
Digitalisering
Nieuws

Het Zwolse Isala ziekenhuis kan dankzij het Smart Hospital-programma bouwen op een enthousiaste, betrokken groep verpleegkundigen die kritisch naar hun eigen werk kijken. CMIO en klinisch fysicus Lieke Poot noemde dit tijdens een werkbezoek van de teams Hybride zorg en Arbeidsmarkt & werkgeverschap van de NVZ zelfs de grootste winst van het enkele jaren geleden ingezette programma.

De uitdaging van de groeiende kloof tussen toenemende zorgvraag en achterblijvende
capaciteit en de financiële middelen bracht Isala ertoe om het programma Smart Hospital op te starten. Dit volgde op een eerder programma - Connected Care - gericht op zorg dichtbij de patiënt en minder bezoeken aan het ziekenhuis.

Dubbel doel Smart Hospital

Het dubbele doel van Smart Hospital: betere technologie en informatie moesten ziekenhuismedewerkers ondersteunen, met meer werkplezier en meer zorgcapaciteit als gevolg. De focus van het programma lag en ligt op functies waarvan de invulling moeizaam gaat, zoals verpleegkundigen en medisch specialisten.

“Zorgverleners moeten zich niet aanpassen aan de technologie, maar andersom”, vertelde Poot in ICT&health editie 5, 2023, over de focus van Smart Hospital. “En het woord technologie kan hierbij heel breed worden geïnterpreteerd: van het automatisch inladen van telefoonnummers in een telefoonsysteem tot spraakherkenning voor slimme verslaglegging of artificial intelligence als beslissingsondersteuning. Alles kortom wat de zorgverleners kan ontlasten, zodat zij zich zo volledig mogelijk op de inhoud van hun werk kunnen richten.”

Ideeën uitgetest

Op de afdeling Longgeneeskunde worden Smart Hospital-ideeën vanuit de werkvloer laagdrempelig en op kleine schaal getest. Onder de projecten die zijn of worden uitgevoerd, vallen zaken zoals minder alarmeringen, slim meten met aan het EPD verbonden apparatuur en inzet van AI-toepassingen bij diagnose en behandeling.

Behalve de grotere betrokkenheid van verpleegkundigen bij Longgeneeskunde noemde CMIO Poot een reeks andere resultaten. Bijvoorbeeld het optimaliseren van labaanvragen, waardoor mensen elk jaar 29.500 jaar minder op een button hoeven te klikken. Verder scheelt het wekelijks of bij een veranderde situatie – in plaats van dagelijks invullen van een decubitusscorelijst 312 uur bespaarde invultijd per jaar. En een geoptimaliseerd en gereorganiseerd Verpleegkundigen Oproep Systeem (VOS) bespaarde op de Longafdeling 3.000 oproepen per maand.

Verbeteren digitale vaardigheid

Bertine Hartkamp, projectmanager DigiBeter & HIX scholingen 2.0, vroeg tijdens het werkbezoek ook aandacht voor het verborgen leed van digitaal minder vaardige collega’s. Die vinden dat ‘ze het eigenlijk moeten kunnen en weten’ en durven daarom vaak geen hulp te vragen, stelde Hartkamp. Reden voor Isala om met ‘Digibeter’ in te zetten op duurzame digivaardigheid van medewerkers. Hierbij staat maatwerk voor elke medewerker centraal.