LUMC: digitale zorg integreren in oncologische dagbehandeling

5 oktober 2020
Mammografie-onderzoek-kanker
Apps
Nieuws

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft samen met Marente op 1 oktober een externe locatie geopend voor oncologische dagbehandelingen in Katwijk. Deze samenwerking met Marente Thuiszorg is volgens beide partijen de eerste stap in een breder streven om oncologische zorg dichtbij de patiënt in de wijk te brengen. De nieuwe werkwijze moet op termijn ondersteund worden met digitale middelen zoals thuismeetinstrumenten en een app om klachten door te geven.

“Met deze innovatieve regionale samenwerking in oncologische zorg tussen een academisch ziekenhuis en een thuiszorgorganisatie brengen we de zorg nog dichter bij de patiënt”, zegt Wouter Dannenberg, manager zorg in het LUMC. “Uit eerdere patiëntenevaluaties weten we dat patiënten dit erg waarderen. Het is kleinschaliger en het contact met de verpleegkundigen is laagdrempelig.”

Onnodig ziekenhuisbezoek tegengaan

De nieuwe oncologische dagbehandeling is gevestigd in locatie De Wilbert van Marente. Patiënten die worden behandeld door de afdelingen Hematologie, Oncologie en Longziekten kunnen hier terecht voor hun dagbehandelingen. Het gaat om immuuntherapie, aderlatingen en toediening van bisfosfonaten. Zo wordt onnodig ziekenhuisbezoek tegengegaan.

Op de nieuwe locatie zullen 20 tot 25 patiënten per dag worden behandeld. Gemiddeld ondergaan zij een keer in de maand een behandeling. Het LUMC wil op termijn in meerdere plaatsen rond Leiden topspecialistische zorg aanbieden. Deze zorg wordt geleverd door zorginstellingen zoals Marente en vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het LUMC.

Digitale zorg: de Box

Deze nieuwe werkwijze wordt in de toekomst ondersteund met een ‘box’ met hulpmiddelen voor thuismonitoring die patiënten mee naar huis krijgen. Patiënten sturen dan zelf bijvoorbeeld bloedwaarden ter controle naar het LUMC. Ook is er een app in de maak waarmee patiënten op afstand klachten en bijwerkingen kunnen doorgeven. Zo wil het LUMC digitale zorg inbouwen in de reguliere medische zorg.

Het academisch ziekenhuis subsidieert een evaluatie van deze vorm van externe zorg. Als deze net zo goed bevalt en veilig is als reguliere ziekenhuiszorg, kan Marente de zorg uitbreiden naar meer patiënten op andere locaties. Het LUMC onderzoekt of de externe werkwijze op termijn bij meer behandelingen en samen met andere zorgorganisaties kan worden toegepast.

LUMC Care app

Het LUMC maakte in juni bekend dat het met een app komt die het voor patiënten mogelijk maakt om thuis hun gezondheidssituatie te monitoren. De LUMC Care app is ontwikkeld voor gebruik in combinatie met de LUMC Box, waarmee mensen thuis vitale functies kunnen meten. Deze Box was ontwikkeld voor thuismonitoring van mensen met chronische aandoeningen en wordt sinds april ook ingezet voor mensen met milde coronaklachten.

De LUMC Care app is beschikbaar voor verschillende patiëntgroepen met onder meer COVID-19, hartklachten en zwangeren. Het aantal afdelingen in het LUMC dat met de in 2018 geïntroduceerde LUMC Box wil werken, stijgt. Daarom werkt het ziekenhuis hard aan bredere inzet van de LUMC Box. In ICT&health 5 (derde week oktober) staat een artikel over het onderzoek dat is gedaan naar in welke mate telemonitoring zoals met de Box de druk op zorgcapaciteit als gevolg van corona beperkt. In ICT&health 6 zal hier nog dieper op worden ingegaan.