Maasstad Ziekenhuis neemt klinisch informatici op in medische staf

19 mei 2023
philips-connected-pleister
Digitalisering
Nieuws

Klinisch informatici René Verhaart en Sade Faneyte treden toe tot de medische staf van het Maasstad Ziekenhuis. De toetreding van Verhaart en Faneyte versterkt volgens het ziekenhuis de samenwerking met de medisch specialisten. Het Rotterdamse ziekenhuis acht dit nodig om zorgtechnologie naadloos te integreren in de praktijk en verdere digitalisering van de zorg te realiseren.

Klinisch informatici zorgen er als belangrijke schakel tussen zorg en ICT voor dat een ziekenhuis voldoet aan wet- en regelgeving die geldt voor het aanbieden van digitale zorgtechnologie. Ook hebben zij een rol in de verbetering van de digitale informatievoorziening en zorgtechnologie binnen de patiëntenzorg. De medische staf bestaat normaliter uit medisch specialisten van verschillende vakgroepen en heeft een belangrijke stem bij het bepalen van het beleid over de medische zorg en de organisatie.

Nieuwe manier van werken

Sander Dekker, bestuurder van het Maasstad Ziekenhuis, stelt dat de digitalisering van de zorg een nieuwe manier van werken betekent die veranderingen met zich meebrengt binnen de organisatie. “Daar heb je zorgprofessionals voor nodig met de juiste kennis van ICT en processen.”

Door de klinisch informatici op te nemen in de medische staf kunnen zij direct inspelen op de behoeftes bij de vakgroepen en meedenken over de zorg die het ziekenhuis fysiek en digitaal levert, aldus het Maasstad Ziekenhuis. Faneyte verwacht dat de krachtenbundeling van medisch specialisten en klinisch informatici de digitale zorg beter, doelmatiger, efficiënter en veiliger kan maken.

Toegevoegde waarde klinisch informatici

De medische staf ziet ook de toegevoegde waarde van klinisch informatici als het gaat om vergroting van de primaire invloed van informatica op het zorgproces, meent Sjoerd Niehof, voorzitter van de medische staf van het Maasstad Ziekenhuis. “Samen kunnen we hier veel voordeel voor onze patiënten en zorgverleners realiseren."

Het Maasstad Ziekenhuis zet net als andere zorginstellingen digitale zorgtechnologie steeds meer in om kwalitatief goede zorg toegankelijk te houden voor patiënten. Deze zorg staat onder druk omdat steeds meer Nederlanders steeds ouder worden en daarbij vaak meerdere aandoeningen ontwikkelen. Mede hierdoor stijgen de kosten voor zorg sterk. Tegelijkertijd is er voor deze groeiende groep onvoldoende zorgpersoneel.

Betrokkenheid bij innovatie

Bij steeds meer (digitale) innovatieprojecten binnen het Maasstad Ziekenhuis zijn klinisch informatici nauw betrokken. Een voorbeeld is de introductie van AI-software in 2022. Deze software ondersteun IC-artsen in hun beslissing om patiënten op het juiste moment over te plaatsen naar een verpleegafdeling binnen het ziekenhuis.

Ook werken klinisch informatici aan de introductie van innovaties zoals monitoring van patiënten in en buiten het ziekenhuis met slimme sensoren via een mobiele applicatie. Een voorbeeld hiervan is de slimme pleister die op afstand monitoren van lichaamsfuncties mogelijk maakt.