‘Medische technologie cruciaal voor de toekomst van de zorg'

6 oktober 2023
Zorgtechnologie
Onderzoek
Nieuws

“Zorgtechnologie speelt een cruciale rol in de toekomst van de zorg. Een grootschalige infrastructuur, algoritmen en platformtechnologie zijn noodzakelijk om grip te houden op de stortvloed van data waar zorgverleners mee te maken hebben. Uiteindelijk moet het echt de richting op van zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan.” Dit vertelde hoogleraar Artur Bouwman, die gespecialiseerd is in perioperatieve patiëntbewaking en klinische beslissingsondersteuning, tijdens zijn inspirerende inaugurele reden op de TU/e.

Eind september 2023 is werd professor dr. Artur Bouwman officieel geïnstalleerd als hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij is gespecialiseerd in medische technologie en ook werkzaam als anesthesioloog Intensive Care & Pijnbestrijding werkzaam in het Catharina Ziekenhuis. Zijn leerstoel, gewijd aan perioperatieve patiëntbewaking en klinische beslissingsondersteuning, laat goed zien welke kant het met de zorg opgaat.

In zijn inaugurele rede benadrukte Bouwman namelijk de essentiële rol van medische technologie in de zorg en het belang van multidisciplinaire samenwerking. Bouwman legt uit waarom juist nú technologie zo’n sleutelrol speelt: “De zorg piept en kraakt en de zorgkosten blijven stijgen. Een integrale multidisciplinaire benadering van zorginnovatie is noodzakelijk om de zorg in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Medische technologie speelt hierbij een cruciale rol.”

Sleutelrol voor medische technologie

Professor Bouwman zet zich in voor het verkennen van de mogelijkheden van medische technologie om de patiëntenzorg te verbeteren en de zorgkosten in de hand te houden. Hij is ervan overtuigd dat medische technologie, algoritmen en kunstmatige intelligentie de sleutel zijn tot het oplossen van de groeiende zorgvraag en het tekort aan zorgpersoneel.

Zijn onderzoek richt zich onder andere op het gebruik van slimme camera's en gegevens van wearables, zoals smartwatches en slimme pleisters, teneinde de patiëntenzorg te verbeteren. Hij is momenteel bijvoorbeeld ook betrokken bij de ontwikkeling van een camera die patiënten na een operatie continu, automatisch en op afstand monitort.

De juiste zorg op de juiste plek

Een centraal uitgangspunt in het betoog van Bouwman is het streven naar ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Dit betekent dat patiënten zoveel mogelijk thuis worden behandeld als dat mogelijk is, en alleen in het ziekenhuis wanneer dat noodzakelijk is. Medische technologie speelt een cruciale rol bij het mogelijk maken van deze benadering.

Bouwman schetst een boeiend toekomstbeeld waarin monitoringstechnologie een centrale rol speelt. Hij beschrijft een scenario waarin slimme toiletten waarschuwingen geven op basis van gemeten waarden, digitale huisartsen tests sturen via drones, robotchirurgen operaties uitvoeren, en slimme tools patiënten thuis monitoren. Bij dit alles komt de patiënt slechts met één zorgverlener nog daadwerkelijk fysiek in contact. Hoewel dit nog sciencefiction is, geeft het wel de richting aan waarnaar de zorg zich beweegt.

https://youtu.be/aJwZIu9tQZY

Medische technologie & data

Bouwman wijst tijdens zijn rede expliciet op de groeiende hoeveelheid beschikbare data uit analyses, afbeeldingen en elektronische patiëntendossiers (EPD's). "Het aantal data is al enorm en wordt door de inzet van wearables en smartphones razendsnel groter." Hij waarschuwt dan ook voor de valkuil van information overload en benadrukt dat platformtechnologie en slimme algoritmen nodig zijn om deze gegevens effectief te beheren, analyseren en te delen. “Het uiteindelijke doel is om real-time voorspellingen te kunnen doen en zorgverleners van up-to-date informatie te voorzien voor, tijdens en na een operatie.”

Innovatie in perioperatieve zorg

De leerstoel van professor Bouwman richt zich expliciet op innovatie in de perioperatieve zorg, dat wil zeggen de zorg voor een patiënt voor, tijdens en na een operatieve ingreep. Deze focus is van groot belang gezien het grote aantal operaties in Nederland, ongeveer 1,2 miljoen per jaar. Door het gebruik van goed ontsloten data en ondersteuning van algoritmen, wordt het steeds haalbaarder om patiënten op afstand te monitoren en de kans op verslechtering of juist verbetering beter te voorspellen.

Dit heeft niet alleen voordelen voor de kosteneffectiviteit, maar verlaagt ook de werkdruk in de zorg én heeft ook zo zijn voordelen voor de patiënt. Zo kan op termijn waarschijnlijk bijvoorbeeld, onder meer met ondersteuning van AI, het aantal complicaties na operaties structureel worden verminderd.