Ontwikkeling prematuren voorspellen met AI

30 november 2023
Baby-Hand
AI
Nieuws

In het Utrechts Medisch Centrum hebben onderzoekers een AI-model ontwikkeld dat kan voorspellen hoe baby’s die veel te vroeg zijn geboren zich op de lange termijn gaan ontwikkelen. Zo kan het model de kansen inschatten welke baby’s tijdens hun ontwikkeling te maken kunnen krijgen met een verstandelijke beperking. De verwachting is dat als het AI-model verder wordt ontwikkeld dan kan het waardevolle informatie voor ouders opleveren over de te verwachten ontwikkeling van hun kind.

Ondersteuning op maat door AI

Ook voor zorgverleners kan het AI-model voor het voorspellen van de ontwikkeling van prematuren belangrijke inzichten opleveren. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in The Lancet Digital Health. Artificial intelligence (AI) is onderdeel van de strategie van het UMC Utrecht. Alle Health AI-initiatieven van UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht zijn gebundeld, om zo een bredere en snellere toepassing van AI te bevorderen in zorg, onderwijs en onderzoek. Er zijn momenteel vijf Health AI Labs binnen het UMC Utrecht.

Hoewel er veel vooruitgang is geboekt in de neonatale zorg lopen baby's die voor de 28ste week worden geboren nog steeds een zeer hoog risico op langdurige problemen met hun cognitie en motoriek. Het vroegtijdig voorspellen van deze potentiële problemen is van cruciaal belang zodat zorgverleners vanaf het begin ondersteuning op maat kunnen biede. Dit nieuwe onderzoek is een belangrijke stap in de ontwikkeling van een hulpmiddel voor vroegtijdige detectie. De hoop is dat het ouders en medische teams in de toekomst kan helpen om kwetsbare kinderen beter te ondersteunen. 

Hersenactiviteit prematuren analyseren  

Onderzoekers hebben met het AI-model dat ze ontwikkelden nauwkeurig kunnen vaststellen welke prematuren later in hun kindertijd mogelijk een verstandelijke beperking zouden kunnen krijgen. Het model analyseerde opnames van de elektrische activiteit van de hersenen, EEG's genaamd, van 369 baby's in de eerste drie dagen na de geboorte. Met een nauwkeurigheid van ongeveer 80 procent was het model in staat om onderscheid te maken tussen kinderen met een laag IQ en kinderen met optimale resultaten op vroege schoolleeftijd.

"Het betekent dat extra hulp, middelen en zorg kunnen worden ingezet waar ze het hardst nodig zijn, vanaf de allereerste dagen”, aldus neonatoloog Maria Luisa Tataranno. Ze waarschuwt dat er nog wel veel werk moet worden verzet om zo'n hulpmiddel daadwerkelijk aan het ziekenhuisbed te krijgen. 

Beter voorspellen via AI

Het team van het UMC Utrecht wil de komende jaren verder werken om het AI-model beter te maken. Volgens Xiaowan Wang, promovendus in biomedische techniek en de eerste auteur van het artikel, is EEG’s bekijken via AI nog maar het begin. Het plan is om meer soorten medische gegevens te gaan bekijken, zoals MRI-scans van de hersenen, gegevens over zuurstofgehalte in het bloed en bewegingspatronen van baby's.

Het streven is om een uitgebreid en nauwkeurig model te creëren dat verschillende gezondheidsindicatoren omvat. De onderzoekers zien een toekomst voor zich waarin AI helpt om de gezondheidsresultaten van baby's met grote nauwkeurigheid te voorspellen, zodat elk kind een op maat gemaakt zorgpad krijgt dat aansluit bij zijn of haar unieke behoeften.

Zorg voor prematuren

Jaarlijks worden er zo’n 1,5 miljoen baby’s te vroeg geboren die vaak in speciale Neonatale Intensive Care Units (NICU) worden verzorgd. Om deze baby’s te monitoren, worden er over het algemeen allerlei elektrodes bevestigd die weer met draden aan monitoring-apparatuur zijn bevestigd. De elektrodes moeten regelmatig worden gecontroleerd en vervangen. De Eindhovense startup Bambi Medical heeft vijf jaar geleden een draadloze Bambi monitoringgordel ontwikkeld om het probleem van draden verwisselen te verhelpen.