Peiling IPCEI ontwikkeling circulaire zorg

18 juli 2023
Duurzaam
Duurzaam
Nieuws

Ondernemers die willen investeren in duurzaam ontwerp en fabricage van medische apparaten kunnen kun interesse daarvoor kenbaar maken. De interessepeiling vanuit het Europees programma Important Project of Common European Interest (IPCEI) is een voorloper van de subsidieregeling voor IPCEI. Die regeling gaat mogelijk later dat jaar open en mensen kunnen alleen daaraan deelnemen als ze ook hebben meegedaan aan de interessepeiling. Uiterlijk 31 juli voor 12:00 uur kan een projectvoorstel worden ingestuurd.

Nederland neemt al deel aan de 1e ‘wave’ van IPCEI Health op de groene productie van geneesmiddelen met de nationale Subsidieregeling IPCEI Health. Verschillende lidstaten waaronder Nederland verkennen hun mogelijke deelname aan de 2e subsidieronde van IPCEI Health. Binnen deze zogeheten 2e wave ligt de focus op het ontwerp en/of de productie van medische apparaten met een duidelijke impact op duurzaamheid of circulariteit. Door in het ontwerp en de productie al rekening te houden met duurzaamheid en circulariteit moet de impact op het milieu worden verkleind. Verder moet er minder afhankelijkheid zijn van kritieke materialen zodat er in 2050 een volledig circulaire economie kan zijn.

Toekomstbestendige ziekenhuizen

Niet alleen productontwikkelaars worden gestimuleerd om duurzame producten te ontwikkelen. Ook ziekenhuizen werken mee aan het ontwikkelen van een circulaire economie. Zo hebben een consortium van Nederlandse ziekenhuizen en kennisinstellingen onder leiding van Erasmus MC zes miljoen euro gekregen voor onderzoek om ziekenhuizen duurzaam en toekomstbestendig te maken. Die subsidie is toegekend door de Nationale Wetenschapsagenda. 

En ook bij productontwikkelaar Philips staat duurzaamheid centraal. Zo bestond de omzet van Philips in 2022 voor 15% uit circulaire producten en diensten. Duurzaamheid zoals hergebruik van medische apparaten en refurbishing zijn bij Philips onderdeel van een integrale strategie. 

Versterken zorgecosysteem via IPCEI

De deelnemende lidstaten hebben het doel om tot gezamenlijke grootschalige projecten te komen, innovatie aan te moedigen en het Europese (zorg)ecosysteem verder te versterken. Deze projecten zijn zonder overheidsingrepen lastig te realiseren, omdat de markt hier niet (volledig) in kan voorzien. Met het kenbaar maken van interesse, wordt geen subsidie aangevraagd en verbinden de inzenders zich nog nergens toe. Uiterlijk 31 juli voor 12:00 uur kan een projectvoorstel worden gemaild naar: ipcei.health@rvo.nl.