Regiobeeld.nl moet zorgpartijen beter inzicht in zorgtrends geven

9 mei 2019
Zorg-handen
Overheid
Nieuws

Een nieuwe website genaamd Regiobeeld.nl moet inzicht gaan geven in de stand van zaken en in toekomstige ontwikkelingen over gezondheid, zorg en welzijn in de regio. De interactieve site moet zorgaanbieders, verzekeraars en gemeenten helpen bij het in kaart brengen van de huidige en toekomstige zorgbehoefte en het huidige zorgaanbod.

De genoemde doelgroepen kunnen onder meer cijfers en visualisaties vinden over zorggebruik, zorgaanbod, gezondheid & leefstijl, bevolkingsontwikkeling, sociale en fysieke omgeving. Het RIVM heeft de website ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VWS. Regiobeeld maakt deel uit van de overheidsambitie 'De Juiste Zorg op de Juiste Plek'. Deze ambitie betreft onder meer de inzet van digitale technologie om zorg daar aan te bieden waar dit het meest effectief is, zoals telemonitoring thuis voor chronische aandoeningen.

Zorgtrends in beeld

Regiobeeld.nl maakt het niet alleen mogelijk om per gemeente inzicht te krijgen in de sociale - en gezondheidssituatie van de bevolking, aldus een nieuwsbericht. Ook wordt de link gelegd met de zorg- en ondersteuningsaanbod die dat vergt. Veldpartijen kunnen deze website gebruiken bij het maken van data-analyses van de regio’s.

Het verkrijgen van een regiobeeld is volgens VWS geen doel op zich, maar een middel om inzicht geven in waar actie nodig is. Het gaat daarbij om vragen zoals:

  • Wat gaat goed en wat kan beter?
  • Welke opgave staat de regio te wachten ten aanzien van vraag en aanbod in de zorg?
  • Hoe anticiperen regio’s daar op?
  • Welke zorgaanbieders zijn over 5 jaar nog beschikbaar?

Basis voor brede regiovisie

Trends zoals vergrijzing van de bevolking, mantelzorgers die zelf zorgvragers worden en meer chronische aandoeningen onder jongeren (zoals diabetes door overgewicht en een verkeerd voedingspatroon) verschillen per regio. Het regiobeeld kan een basis vormen voor een breed gedragen regiovisie, waarbij alle betrokken schakels afspraken maken over organisatie van zorg en ondersteuning.

De gemeenschappelijke opgave geeft daarmee volgens de initiatiefnemers achter de website richting aan zorginkoop door gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren en aan hoe aanbieders de zorg zo organiseren dat de patiënt zich het best geholpen voelt in zijn dagelijks functioneren.

Regiobeeld in ontwikkeling

De website is nog in ontwikkeling en zal continu aangevuld worden. De onderliggende dataset komt binnenkort als open data beschikbaar. Er zijn in totaal 60 verschillende indicatoren. Het zorggebruik is uitgesplitst in 25 indicatoren op het terrein van de curatieve zorg (Zvw), langdurige zorg (Wlz), ondersteuning (Wmo), mantelzorg en Jeugdhulp. Om de ontwikkeling in zorggebruik te duiden, zijn er ook indicatoren over demografie, gezondheid en leefstijl en de sociale omgeving. Tot slot zijn er indicatoren beschikbaar voor het aanwezige zorgaanbod.

Naar verwachting wordt half mei een voucherregeling bij Zonmw opengesteld. Partijen kunnen hier een aanvraag indienen voor het inzetten van externe expertise bij het opstellen en aanvullende analyse op de dataset om te komen tot het gedeelde beeld in de regio.

Kijk hier voor een uitlegvideo.